صفحه ۵۲۸

مردم مظلوم در هر جای جهان و از جمله افغانستان و فلسطین و چچن به قدر امکان و توان وظیفه همه دولت ها و ملتهای باوجدان است.

آفت بزرگ تروریسم به معنای دولتی و غیر دولتی آن بلایی است جهانی که کم وبیش همه کشورها به آن گرفتارند، و مبارزه با آن بر همه دولت ها و ملتها واجب و لازم است. باید عقل جمعی جهان با بی طرفی کامل نسبت به مبارزه با آن و راه مبارزه تصمیم بگیرند؛ و از باب مثال "آمریکا" که خود از حامیان "تروریسم" بوده و هست ولی فعلا از آن ضربه خورده با عصبانیت خاصی که پیدا کرده نمی تواند خودسرانه نسبت به آن تصمیم بگیرد و خود را قیم همه جهان پندارد و از همه کشورها توقع داشته باشد کورکورانه در کنار آن باشند. و حمله نظامی به کشورها و تخریب مؤسسه ها و پایگاهها و کشتن مردم بی دفاع دوای این آفت بزرگ نیست و از قبیل دفع فاسد به افسد می‎باشد.

مبارزه اساسی با هر پدیده ای مبارزه با علل و ریشه های آن می‎باشد وگرنه مبارزه سطحی خواهد بود. سازمان "سیا"ی آمریکا در بسیاری از کشورهای ضعیف با یک نحو "تروریسم" خواسته های خود را بر آنان تحمیل کرده و می‎کند. و اینک نیز از اسرائیل غاصب که پیدایش آن با ترور و قتل عام مردم فلسطین و تصاحب زمین ها و خانه های آنان و آواره نمودن اکثر ملت آن به وقوع پیوسته سرسختانه حمایت می‎کند.

همه می‎دانیم که در سرزمین فلسطین بیش از هزار سال بود که در آن همه ملل از یهودی، مسیحی و مسلمان با کمال آرامش و صلح و صفا زندگی می‎کردند ولی پس از جنگ جهانی دوم صهیونیست های اروپایی و آمریکایی و سایر کشورها به فشار و کمک دولت انگلیس بر فلسطین مسلط شدند و مردم مظلوم آن را قتل عام و آواره کردند و دولتی به نام "اسرائیل" تشکیل دادند؛ و حتی حاضر نیستند سهمی برای صاحبان اصلی آن سرزمین قائل شوند. حق هیچ گاه به مرور زمان از بین نمی رود.

هنگامی که ما می‎بینیم دولت آمریکا از چنین دولتی که پیدایش آن بر اساس ترور و قتل عام و آواره کردن صاحبان اصلی فلسطین بوده و هنوز بر ترورهای خود ادامه می‎دهد حمایت صریح می‎کند، طبعا باید انتظار عکس العمل های تند و خشن را از ناحیه برخی افراد و گروهها داشته باشد.

ناوبری کتاب