صفحه ۵۲۶

فرصتهای گرانبهایی را که می‎شد از آنها برای اجرای قوانین و اصلاح نظام و احقاق حقوق مردم بهره گرفت از دست داده است.

بجاست ایشان به وعده ها و شعارهای انتخاباتی و سوگندی که نسبت به پاسداری از حقوق ملت یاد کرده اند توجه نمایند و تحت هیچ شرایطی نسبت به آنها کوتاهی ننمایند؛ وگرنه موجبات یأس و بدبینی مردم نسبت به نظام اسلامی و

روحانیت فراهم خواهد گردید. والسلام علیکم.
1380630
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب