صفحه ۵۲۵

و از رسول خدا(ص) نقل شده: "کما تکونوا یولی علیکم" (نهج الفصاحة، شماره 2182) همان گونه که هستید بر شما حکومت می‎شود.

به نظر می‎رسد در شرایط فعلی اصلاح ساختار نظام و استقرار حاکمیت مردم و احقاق حقوق آنان متوقف بر آگاه کردن مردم به حقوق خود، اطلاع رسانی صحیح توسط رسانه های مستقل، تشکل احزاب سیاسی قوی، انتخاب نمایندگان شجاع و آگاه، تصویب قوانین راهگشا توسط مجلس و بالاخره پافشاری مردم بر استیفاء حقوق خود و استقامت در این راه می‎باشد.

بدون تردید این شیوه هرچند در درازمدت و برای نسل آینده کشور نتایج سودمندی خواهد داشت. و برحسب گفتار مشهور: "حق گرفتنی است"، و به زبان عربی: "من طلب شیئا و جد وجد" هرکس طالب چیزی باشد و جدیت کند آن را می‎یابد.

پاسخ پرسش سوم: برای انسجام و یکپارچگی ملت جهت کسب حقوق خود - علاوه بر اموری که در پاسخ پرسش دوم به آنها اشاره شد - توکل به خدا، اخلاص، ایثار و فداکاری، ارتباط و هماهنگی بین احزاب و نهادهای مردمی و افراد مخلص و مدافع حقوق ملت و حمایت آنان از ناحیه مردم و گروههای مردمی، امری است لازم و ضروری. بدیهی است که انسجام بین عامه مردم جز با انسجام و وحدت در بین خواص مورد توجه آنان میسور نیست.

[ قصور آقای خاتمی ]

پاسخ پرسش چهارم: با توجه به سخنان و مواضع خاص آقای خاتمی در برخی از مواقع تسلیم شدن او به جناح خاصی معلوم نیست. ولی به نظر می‎رسد ایشان در بسیاری از مسائل نظیر قتل های زنجیره ای، حمله به کوی دانشگاه، تعطیل کردن مطبوعات، و بازداشتهای سیاسی پیاپی - بر اساس مصالحی که خود تشخیص می‎دهد - نسبت به نقض قوانین و تضییع حقوق اغماض می‎کند و یا حداقل با مردم شفاف سخن نمی گوید و موانعی را که وجود دارد صریحا بیان نمی کند. و در نتیجه

ناوبری کتاب