صفحه ۵۲۴

9 - از جمله مواردی که در قانون اساسی مورد سوءاستفاده مراکز قدرت قرار گرفته استثنائاتی است که در ذیل بعضی از قوانین آمده که لازم است اصلاح گردد و راهکار مناسب برای آنها ارائه شود؛ مانند استثنائاتی که در ذیل اصول 22، 24، 25 و 33 وجود دارد.

اینها نمونه ای از مشکلات در قانون اساسی است که لازم است در فرصت مناسب اصلاح و در معرض آرای عمومی قرار داده شود.

و اما اینکه می‎گویید آقای خاتمی گفته اند: "تغییر قانون اساسی خیانت به اسلام و ملت ایران است" شاید ایشان تصور کرده اند که در شرایط فعلی کشور بسا گروهی بخواهند به نفع خود و ضرر مردم از این مسأله سوءاستفاده کنند، وگرنه برحسب اصل 177 قانون اساسی بازنگری در آن در وقت مناسب مانعی ندارد. قانون اساسی وحی منزل نیست که قابل تغییر نباشد.

و اما در رابطه با مسأله "ولایت فقیه" با فرض اینکه اکثریت قاطع مردم ایران مسلمانند و نسبت به آن متعهد می‎باشند، و دستورات اسلام منحصر در مسائل اخلاقی و عبادی نیست بلکه در همه مسائل مورد نیاز بشر و از جمله مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جزایی، حاکمیت و شرایط و وظایف حکام، اسلام دستور و رهنمود دارد، طبعا لازم است فرد متخصص و کارشناس مسائل اسلامی که از آن به "فقیه" تعبیر می‎شود متصدی اداره کشور و یا ناظر بر اداره آن باشد.

برای تفصیل در مسأله می‎توان به کتاب "مبانی فقهی حکومت اسلامی" اینجانب که در شش جلد چاپ شده است، و یا حداقل به پاسخ اخیر اینجانب به پرسشهای جمعی از مقلدین که در سایت موجود است مراجعه نمود.

[ راههای عملی اصلاح وضع موجود]

پاسخ پرسش دوم: عالم طبیعت عالم اسباب و مسببات است. معجزات و کارهای خارق عادات شرایط خاصی دارد. در قرآن کریم می‎خوانیم: (ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم) (سوره رعد، آیه 11) خداوند اوضاع هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا اینکه خود آنان روحیات و روش خویش را تغییر دهند.

ناوبری کتاب