صفحه ۵۲

فعلا محل بحث ما نیست، ولی بجاست در آینده و برای آینده بنشینند و برای بقای نظام اسلامی و اعتبار آن در قلوب مردم و رفع تضاد محسوس بین مرجعیت و رهبری و رفع تحیر از مردم طرحی تهیه کنند به گونه ای که ایمان قلبی همه مردم مسلمان و متعهد پشتیبان نظام باشد و نیازی به تبلیغات غیرعادی نداشته باشیم؛ و بالاخره مشروعیت ولایت فقیه هماهنگ با مسأله مرجعیت فقیه باقی بماند. اگر در زمانی مرجع واحد و مدبر و آگاه به زمان مورد توجه اکثر مردم می‎باشد خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی نمایند، یا او رهبر مورد نظر خبرگان را تأیید و تثبیت کند به گونه ای که رهبر منتخب در حقیقت منصوب از طرف مرجع تقلید جامع الشرایط و نماینده او نیز باشد، که طبعا مردم او را واجب الاطاعة بدانند.

و اگر مراجع تقلید متعدد باشند، خبرگان چند نفر از آنان را که بیشتر مورد توجه مردم می‎باشند و از نظر سیاسی آگاهی دارند به عنوان شورای رهبری معرفی نمایند و یا رهبر مورد نظر خود را به امضای آنان برسانند، به گونه ای که او نماینده آنان نیز باشد؛ و بالاخره خبرگان بدون نظر مراجع مورد توجه مردم اقدام به تعیین رهبر نکنند.

این موضوع که آقایان خبرگان بدون نظر مراجع تقلید تصمیم بگیرند و بخواهند که مراجع مطیع و پیرو باشند انتظار بیجایی است، یا آنان در مسائل کشور تقیه می‎کنند و طفره می‎روند که برخلاف مصلحت است، و یا در دستورات رهبری و اعمال او تشکیک می‎کنند و عملا تضاد بین حکومت و بین مراجع و مقلدین آنان ظاهر می‎شود که ضرر آن بیشتر است.

نمی توانیم به مراجع تقلید بگوییم شما حق اظهارنظر ندارید، زیرا در جواب می‎گویند خداوند در قرآن کریم فرموده است: (ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون) (بقره، 159).

و عن رسول الله (ص) : "اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله." (کافی، ج 1، ص 54)

اینکه ولایت مرحوم امام خمینی (ره) با وجود مراجع دیگر جا افتاد، اولا خود ایشان از مراجع مهم بودند، و ثانیا زمان ایشان زمان استثنایی بود. اقشار مختلف مردم

ناوبری کتاب