صفحه ۵۱۹

«58» پاسخ به پرسشهای جامعه معلمان ایران

1380630

حضور محترم حضرت آیت الله العظمی منتظری

با عرض سلام و آرزوی پیروزی نبرد دانش علیه جهل، موجب کمال امتنان خواهد بود چنانچه برای روشن شدن افکار عمومی، نظراتتان را درباره سؤالات زیر اعلام فرمایید:

1 - در مصاحبه کتبی با روزنامه اومانیته فرانسه اظهار فرموده اید که لازم است تغییراتی در قانون اساسی داده شود. اولا تغییرات مورد نظر جنابعالی درباره چه فصول و مواد قانون اساسی است ؟ آیا معتقدید که ولی فقیه باید از قانون اساسی حذف شود، یا از اختیارات او کاسته شود؟ ثانیا تغییرات مورد نظر جنابعالی را آن هم با اعلام رسمی آقای خاتمی رئیس جمهور که هر گونه تغییر در قانون اساسی خیانت به اسلام و ملت ایران است، چگونه و از چه طریق می‎توان به مورد اجرا گذاشت ؟

2 - چون تشریح مظالم رژیم در داخل و خارج کشور آن هم به نام مبارزه، کوچکترین دردی را دوا نمی کند، جنابعالی با تجربیاتی که در طول مبارزات خویش آموخته اید، برای استقرار حاکمیت اراده ملت بر کشور و محو مظالم و جنایات و فساد از جامعه، چه طرح و برنامه عملی ارائه می‎فرمایید؟

3 - تجربیات ذی قیمت مبارزات دو دهه اخیر ملت های از بند استبداد و استثمار خارجی رسته، که به دنیای آزاد و صنعتی پای نهاده اند، به ملت های در بند استبداد آموخته است که هیچ معجزه ای جز نیروی متشکل این ملت ها قادر نیست راهشان را به سوی حاکمیت اراده خویش هموار سازد. برای تشکل یکپارچه مردم ایران چه طرح و پیشنهادی ارائه می‎فرمایید؟

4 - تسلیم آقای خاتمی به جناح ارتجاعی و ضد مردمی و سازش او با این جناح و سکوت مطلق ایشان در مقابل این همه ظلم و جنایت و فساد در جامعه، موجب قطع امید مردم از ایشان شده است؛ نظر جنابعالی در این باره چیست ؟

با احترام و تشکر
22 شهریورماه 1380 - جامعه معلمان ایران

ناوبری کتاب