صفحه ۵۰۶

عن حماقته" (شماره 8718) کسی که در حکومت خویش گرفتار خودخواهی و تکبر شود حماقت خود را نمایانده است.

و در خطبه قاصعه از نهج البلاغه (192) بعد از بیان داستان شیطان و اینکه خداوند عبادت شش هزار ساله او را در اثر ساعتی تکبر نابود نمود می‎خوانیم: "فمن ذا الذی بعد ابلیس یسلم علی الله بمثل معصیته ؟ کلا، ما کان الله سبحانه لیدخل الجنة بشرا بأمر اخرج به منها ملکا، ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد" پس چه کسی بعد از ابلیس با همان معصیت سالم می‎ماند، هرگز خداوند بشری را داخل بهشت نمی نماید با همان کاری که به سبب آن فرشته ای را از آن بیرون نمود، حکم خدا در اهل آسمان و اهل زمین یکسان است.

[ شکل حکومت تابع عقیده اکثریت است ]

9 - در صورتی که غالب جمعیت کشور مسلمان باشند طبعا حاکم اسلامی براساس موازین اسلامی انتخاب می‎شود، و حکومت او نیز باید بر اساس قوانین اسلامی باشد. ولی چنین نیست که غیر مسلمانان نادیده گرفته شوند. آنان نیز انسانند و حق حیات و زندگی دارند و کسی حق تعرض نسبت به آنان ندارد، به ویژه اهل کتاب که در انجام مراسم دینی خویش آزادند و باید حقوق و حرمت آنان رعایت شود.

در نامه حضرت امیر(ع) به مالک اشتر می‎خوانیم: "و أشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم، و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق." (نهج البلاغه، نامه 53) از ته دل نسبت به مردم خود رحمت و محبت و لطف داشته باش، و بر آنان همچون درندگان مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری، زیرا آنان دو گروه بیش نیستند: یا برادران دینی تو هستند و یا انسانهائی همچون تو می‎باشند.

[ حقوق مخالفان سیاسی ]

تعرض نسبت به مخالفین سیاسی نیز تا وقتی که دست به یورش و حمله مسلحانه نزده اند جایز نیست. در دستورات اسلام و سیره رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) بازداشت و محاکمه سیاسی و اینکه کسانی را به مجرد اعتقاد و یا اظهارنظر در برابر

ناوبری کتاب