صفحه ۴۹۹

«57» پاسخ به پرسشهای جمعی از مقلدین

1380625
( بسمه تعالی)

حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری دامت برکاته

پس از سلام و آرزوی سلامتی و رهائی حضرتعالی از حصر غیرقانونی مستدعی است نظر شریف خود را نسبت به پرسشهای زیر ابراز فرمائید، موجب تشکر است.

جمعی از مقلدین جنابعالی

پرسش اول: اخیرا در بسیاری از نوشته ها جدائی دین از سیاست مطرح است؛ به ویژه کسانی که به روش حاکمیت و تضادها و چالشهای موجود اعتراض دارند بر این نظریه اصرار می‎ورزند، نظر حضرتعالی در این زمینه چیست ؟

[ نظریه جدایی دین از سیاست ]

( بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین)

پاسخ مفصل در نامه مختصر نمی گنجد، ولی به طور اجمال نکته هایی را یادآور می‎شوم:

1 - کسانی که می‎گویند "دین از سیاست جداست" به نظر می‎رسد اطلاع عمیق از اسلام ندارند. با تتبع در آیات کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) به دست می‎آید که دستورات اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست. بلکه دین مقدس اسلام - هرچند به طور کلی - نسبت به همه نیازهای مادی و معنوی انسان از آغاز خلقت او تا مرگ و پس از مرگ - و از جمله مسائل اجتماعی، سیاسی،

ناوبری کتاب