صفحه ۴۹

بلکه باید به طور کلی موازین کلیه وارده از ناحیه شرع مبین اساس کار شما باشد.

راجع به مسأله رهبری در جمهوری اسلامی هرچند عنوان مرجعیت فعلی دلیل ندارد ولی مستفاد از کتاب و سنت این است که ولی امر مسلمین باید افقه و اعلم آنان به کتاب و سنت باشد:

1 - ففی نهج البلاغه (الخطبة 173): "ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه."

2 - و فی کتاب سلیم بن قیس (ص 118) عن امیرالمؤمنین (ع) : "افینبغی ان یکون الخلیفه علی الامة الااعلمهم بکتاب الله و سنة نبیه و قد قال الله: (افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الاان یهدی) و قال: (و زاده بسطة فی العلم و الجسم) و قال: (او اثارة من علم) و قال رسول الله (ص) : "ما ولت امة قط امرها رجلا و فیهم اعلم منه الالم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ما ترکوا" یعنی الولایة فهی غیر الامارة علی الامة ؟!"

3 - و فیه ایضا (ص 148) عنه (ع) فی بیان احقیته بالخلافة : "انهم قد سمعوا رسول الله (ص) یقول عودا و بدءا: ما ولت امة رجلا قط امرها و فیهم من هو اعلم منه الالم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ما ترکوا، فولوا امرهم قبلی ثلاثة رهط ما منهم رجل جمع القرآن و لایدعی ان له علما بکتاب الله و لا سنة نبیه، و قد علموا انی اعلمهم بکتاب الله و سنة نبیه و افقههم و اقرأهم لکتاب الله و اقضاهم بحکم الله."

4 - و فی غایه المرام للبحرانی عن مجالس الشیخ بسنده عن علی بن الحسین (ع) عن الحسن بن علی (ع) فی خطبته بمحضر معاویة قال: قال رسول الله (ص) : "ما ولت امة امرها رجلا و فیهم من هو اعلم منه الالم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ما ترکوا."

و فیه ایضا عن المجالس بسنده عن زاذان عن الحسن بن علی (ع) فی خطبته نحو ذلک . (غایة المرام، صفحات 298 و 299)

5 - و فی محاسن البرقی عن رسول الله (ص) : "من ام قوما و فیهم اعلم منه او افقه منه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامة ." (المحاسن، ج 1، ص 93)

6 - و فی البحار (ج 90 طبع بیروت، صفحات 44، 45 و 64) عن تفسیر النعمانی عن

ناوبری کتاب