صفحه ۴۵۷

حضرت لوط(ع) : (قال رب انصرنی علی القوم المفسدین)، آیه 183 سوره شعراء به نقل از حضرت شعیب (ع) : (و لاتبخسوا الناس اشیائهم و لاتعثوا فی الارض مفسدین)؛ و نیز آیات مربوط به قارون در سوره قصص آیه 77، و فرعون در سوره یونس آیه 91 ، و ساحرین در سوره یونس آیه 81، و حیف و میل کنندگان اموال ایتام در سوره بقره آیه 220.

واضح و روشن است که در موارد آیات مذکوره موضوع به کاربردن سلاح و یا اخافة الناس مطرح نبوده است. کلمه "فساد" در برابر صلاح و سلامت است، و ظاهرا مقصود از "افساد فی الارض" انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را برهم زند و موجب تباهی در نظام آن گردد.

هرچند ایجاد هر فسادی گناه و جرم است و طبعا استحقاق حد یا تعزیر یا توبیخی را شرعا در پی دارد، ولی کلمه "یسعون" و قید "فی الارض" حکایت از افساد خاصی می‎کنند که ضرر آن تنها متوجه شخص گناهکار نیست بلکه سلامت عادی یک مجتمع انسانی را برهم می‎زند؛ ماده "سعی" دلالت می‎کند بر تلاش و دویدن برای افساد، و هیأت فعل مضارع دلالت دارد بر اصرار و تداوم؛ و هیچ گاه برای حکایت از انجام یک گناه معمولی چنین تعبیری معمول نیست بلکه غلط است.

در این زمینه که آیا نسبت بین دو عنوان "محاربه و افساد فی الارض" تباین است یا عموم و خصوص مطلق یا من وجه، و آیا هر یک از دو عنوان فوق به تنهایی موضوع مستقل برای احکام مذکوره در آیه محاربه است و یا اینکه هر دو عنوان با هم موضوع واحدی می‎باشند و هر کدام جزء موضوع است، احتمالات و اقوالی مطرح است.

ممکن است گفته شود: چون موصول "الذین" در جمله (و یسعون فی الارض فسادا) تکرار نشده است پس ظاهر آیه این است که این جمله قید جمله (یحاربون الله و رسوله) می‎باشد. بنابراین هر دو عنوان با هم موضوع واحدی می‎باشند برای احکام مذکوره، و هرکدام جزء موضوع می‎باشد، و در نتیجه احکام برای مطلق محارب نیست بلکه برای محارب مفسد است.

ولی ممکن است بگوییم: موضوع احکام مذکوره در آیه شریفه "سعی در افساد فی الارض" است.

ناوبری کتاب