صفحه ۴۴۶

سؤال 4 - چگونه اهانت می‎تواند مشمول حکم ساب النبی (ص) شود؛ آیا حکم ساب النبی (ص) حکم خاص نیست ؟

سؤال 5 - اگر کسی پیش از صدور حکم از اهانت و یا سبی که کرده نادم شود، چه حکمی دارد؟

( بسم الله الرحمن الرحیم)

پس از سلام و تحیت - در رابطه با ماده 513 قانون مجازات اسلامی:

اولا: مقصود از "سب" ناسزاگوئی و فحش دادن است، و شامل هر اهانتی نمی شود؛ و مجازات اعدام منحصر در ساب النبی (ص) نیست، بلکه سب امامان معصوم (ع) و سب فاطمه زهرا(س) نیز، بلکه سب همه انبیای الهی مشمول این حکم می‎باشد به شرط اینکه:

الف: سب در حال اختیار نه اکراه و در حال عادی نه عصبانیت شدید و فشار روحی و یا جنون آنی انجام شود.

ب: از راه بینه شرعی یا اقرار در دادگاه صالح و در محیط آزاد ثابت شود، نه در محیط زندان و ترس و بازجویی.

ج: اجرای حکم توسط دادگاه دارای آثار منفی مهم نباشد.

ثانیا: اعدام هرچند در مورد سب حد شرعی است، اما اگر ثبوت آن در دادگاه صالح با اقرار باشد - نه با بینه - حاکم اسلامی می‎تواند گذشت نماید.

و سایر اهانتها حرام و موجب تعزیر می‎باشند، و چون هدف از تعزیر تأدیب و تنبه طرف و دیگران می‎باشد نسبت به انواع اهانت و مرتکب آن و موارد آن و شرایط زمانی و مکانی متفاوت است، و مجازات آن دارای مراتبی است، از موعظه و تخویف و تهدید و بی اعتنائی شروع می‎شود تا نوبت به مراتب بالاتر برسد، و تشخیص آن بسته به نظر حاکم شرع مجتهد عادل و آگاه به زمان است؛ و می‎تواند بنابر برخی ملاحظات آن را ببخشد. از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده:

"رب ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به" (چه بسا گناهی که مقدار مجازات آن فقط فهماندن آن به گناهکار می‎باشد) (غررودررآمدی، حدیث شماره 5342). این جهات لازم است در متن قانون گنجانده شود، و از ناحیه شرع مجازات مشخصی تعیین نشده است.

ناوبری کتاب