صفحه ۴۴۴

خدای ناکرده اگر همان وضعیت - که متأسفانه آثار و نشانه های آن کم و بیش مشاهده می‎شود - ادامه یابد عاقبتی جز آنچه ذکر شد در پی نخواهد داشت.

لیکن از آنجا که دین ریشه های فطری در اعماق دلها دارد ممکن است پس از واکنشهای منفی در جامعه، با فهم صحیح از دین و کاربرد معقولانه از دستورات آن، تجدید حیات یابد و نقش خود را در مناسبات و روابط اجتماعی بازیابد.

[ آینده اصلاحات ]

پرسش 9 - آینده کشور خود را چگونه می‎بینید؟ در باب اصلاحاتی که نسل جوان و زنان مطالبه می‎کنند و آقای خاتمی آنها را وعده داده است چه فکر می‎کنید؟

جواب: آینده کشور مرهون تغییر روش حاکمان فعلی در رابطه با مردم و اهداف انقلاب می‎باشد، اگر حاکمان در سیاست و رفتار خویش با اقشار جامعه تحولی عمیق ایجاد نکنند و شعارهای اولیه انقلاب را محور عمل قرار ندهند عاقبت خوشی برای کشور و حکومت دینی پیش بینی نمی شود، انگیزه اصلی اینجانب نیز از تذکرات و انتقادات نسبت به روش برخی متصدیان امور و نهادها نیز همین احساس بوده است.

امروز سرنوشت اصلاحات و وعده های رئیس جمهور محترم نیز تفاوتی با سرنوشت اهداف و شعارهای اولیه انقلاب ندارد، اگر ایشان و مجموعه اصلاح طلبان با همراهی مجلس شورای اسلامی بر عمل به وعده ها و شعارهای اصلاحی خویش ایستادگی و مقاومت نمایند و نیروهای معتقد و متخصص و شجاع را برای تحقق وعده ها انتخاب نمایند و به گفتار و شعار تنها قناعت نکنند امید است با پشتیبانی ملت بتوانند بر ترقی و تعالی مادی و معنوی کشور و استحکام آن بیفزایند.

ان شاءالله موفق باشید.

138047
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب