صفحه ۴۳۴

راجع به خبرگان اینجانب نسبت به آقایان نامزدها مشکلی ندارم ولی تا به حال به مجلس خبرگان رأی نداده ام. شش ماه یک مرتبه جلسه ای تشکیل می‎دهند و کارهایی که وظیفه شان است انجام نمی دهند؛ در کارهای دیگری که وظیفه شان نیست اظهارنظر می‎کنند ولی اصل وظیفه شان را که نظارت بر کار رهبری است انجام نمی دهند.

آقای ری شهری دادگاه ویژه را تأسیس کرد و بعد از سه چهار سال خودش به اشتباهش پی برد و کنار رفت. با وجود نظر علما و بزرگان و نخبگان مبنی بر اینکه دادگاه ویژه خلاف قانون است یک دفعه در خبرگان حرفی از آن زده نشد. این در حالی است که خبرگان منتخب مردمند. رئیس مجلس خبرگان در نطق افتتاحیه جلسه خبرگان حدود یک سال قبل گفتند که خبرگان در برابر خدا و مقام معظم رهبری مسئولیت دارند، در حالی که باید بگویند ما در مقابل خدا و مردم مسئولیت داریم.

"والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته"

ناوبری کتاب