صفحه ۴۳۰

رومی آورند و به خیال خود از این راه مقاصد سیاسی خاصی را پی می‎گیرند؛ غافل از اینکه علاوه بر حرام بودن این قبیل کارها مردم آگاهند و این گونه ترفندها در بین آنان اثر معکوس دارد.

متصدیانی که حفظ و بقای قدرت خود را مرهون این گونه پرونده سازیها می‎دانند بدترین ضربه را به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی وارد می‎سازند و روزبه روز نارضایتی مردم و فرار جوانان از دین و حکومت دینی را تشدید می‎نمایند.

جای تأسف است که همان محفل و جریانی که با گرفتن اعترافات دروغ از متهمین قتلهای زنجیره ای - همراه با شکنجه های غیرانسانی و صحنه های وقیح غیراخلاقی - درصدد قلب حقایق بود، هم اکنون با حمایت و تقویت بعضی افراد و نهادها و قوه قضائیه در جای دیگر متشکل شده و همان سیاست را ادامه می‎دهد.

خدا می‎داند چه ضربه ها و آسیبهای دیگری را بر پیکر اسلام عزیز و جمهوری اسلامی و خون شهدای عزیز وارد خواهد ساخت. و الی الله المشتکی.

ان شاءالله سالم و موفق باشید.

1380218 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب