صفحه ۴۲۴

[ بازرسی زندگی خصوصی مردم ولو به حکم قاضی، حرام است ]

پرسش 5 - آیا بازرسی زندگی خصوصی مردم از جمله اتاق خواب و وسایل شخصی بانوان توسط مأمور مرد - هرچند به حکم قاضی - شرعا مجاز است ؟

جواب: دخالت و تجسس در زندگی خصوصی انسان - توسط مرد باشد یا زن - بدون رضایت او جایز نیست، و حکم قاضی نمی تواند حرام خدا را حلال نماید. آنچه معمولا در امور سیاسی به عنوان مجوز به آن تمسک می‎شود فرضیه اهمیت مصلحت نظام و حفظ آن، و یا حفظ حقوق عامه مردم است. این فرضیه متوقف بر آن است که بسا اسراری در داخل زندگی شخصی افراد وجود داشته باشد که اگر حاکمیت از آنها اطلاع پیدا نکند نظام اسلامی آسیب می‎بیند، یا حقوق عامه مردم تضییع می‎شود. ولی بطلان وجود رابطه میان "تضییع حقوق عامه" با "دخالت در امور شخصی افراد" از واضحات است؛ زیرا از دیدگاه عقل قابل تصور نیست که در اثر عدم دخالت در زندگی شخصی یک فرد حقوق عامه یک ملت تضییع گردد.

در مورد آسیب رسیدن به نظام اسلامی آقایان توجه ندارند که لازمه این سخن قبول این واقعیت است که نظام آنقدر ضعیف و آسیب پذیر است که مثلا وجود یک یا چند سر - هرچند مهم - در داخل یک منزل یا مؤسسه می‎تواند آن را متزلزل سازد. هر نظام و حکومتی اگر بخواهد محفوظ و مستدام باشد باید متکی به خواست و رضایت مردم باشد. اگر نظامی متکی بر اراده و منتخب اکثریت مردم نباشد اساسا ثبات ندارد، و اگر از حمایت عمومی برخوردار باشد هیچ گاه با وجود یک اقلیت مخالف آسیب پذیر نخواهد بود. بلی ممکن است پایگاه بعضی اشخاص در حاکمیت متزلزل شود، ولی یک نظام مردمی متقوم به اشخاص نمی باشد، نباید نظام را با اشخاص خلط نمود!

اصولا فلسفه تأسیس نظام و بقای آن تأمین آسایش و آرامش روحی و امنیت افراد جامعه است، و ورود به حریم خصوصی افراد و به دنبال آن پرونده سازی برای اشخاص نقض غرض و خلاف مصلحت نظام و خلاف شرع می‎باشد.

ناوبری کتاب