صفحه ۴۱۷

و اگر گفته شود در بعضی موارد چنانچه متهم سیاسی بازداشت نشود نظام مختل خواهد شد، پس از باب تزاحم اهم و مهم زندانی کردن او جایز بلکه واجب می‎شود، در جواب گفته می‎شود: اختلال نظام اگر به معنای اختلال یا سست شدن قدرت بعضی اشخاص و حاکمان است، اختلال آن مجوز عدول از اصول اولیه ذکرشده و ارتکاب کار حرام نیست؛ و اگر به معنای اختلال حاکمیت مورد نظر مردم است که با رأی خود آن را انتخاب کرده اند، آزاد بودن هیچ فرد یا جمعی که فعالیت غیرمسلحانه می‎کنند معمولا موجب چنین اختلالی در یک نظام پایدار مردمی نخواهد شد.

و اما حقوق زندانی نیز - در مواردی که حبس او جایز باشد - مورد نظر و تأکید اسلام قرار گرفته است، از جمله: حفظ حیثیت و کرامت و حقوق انسانی او، مراعات نیازهای مادی و معنوی زندانی از قبیل بهداشت و تغذیه کافی و امکانات مناسب، امکان ملاقات زندانی به تنهایی با همسر خود، لزوم توجه مسئولان جدید قضایی نسبت به اوضاع و احوال زندانیان گذشته، ضامن بودن حکومت در صورت کوتاهی و یا زیاده روی نسبت به حقوق زندانیان، مراعات شؤون دینی زندانی، حق داشتن وکیل برای دفاع از حقوق خود و... .

لازم به ذکر است که مشروح بحث مربوط به زندان در اسلام در کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" (ج 2، ص 421) و ترجمه آن: "مبانی فقهی حکومت اسلامی" (ج 4، ص 25) بیان شده است.

و اما حقوق زندانی و ضوابط زندان از نظر قانون، در اصول 32 تا 39 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. و اگر - از باب فرض - برخی از مسؤولین بالای نظام اظهار بی اطلاعی نمایند از زندانهای کشور و سبک بازجوئیها و برخورد با زندانیان اینجانب به طور دقیق از رفتارها و برخوردهای خلاف به ویژه نسبت به زندانیان سیاسی مطلعم - والرائد لایکذب اهله - این برخوردها برخلاف عقل و شرع و صددرصد ظالمانه و موجب وهن نظام اسلامی است.

و بر شخص رئیس جمهور محترم برحسب سوگندی که یاد کرده: "از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم" - اصل 121 - و بر مجلس شورای اسلامی که مطابق اصل 76 حق تحقیق و تفحص در

ناوبری کتاب