صفحه ۴۱۱

روحانیین آزادیخواه دنبال می‎کند بر همگان روشن است، جناح حاکم برای حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی خود با هر نحو آزادیخواهی و اصلاح طلبی از هر قشر جامعه باشد برخورد می‎کند وتوجه ندارد که این رویه نتیجه معکوس دارد.

و ظاهرا شدت عمل اخیر در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری است که در پیش روست و هدف آنان کانالیزه کردن انتخابات به نفع خویش و کنار زدن قشرهای وسیعی از ملت است. در صورتی که کشور و دولت و انتخابات مربوط به همه ملت و حق همه آنان می‎باشد. اگر انتخابات در کانال خاصی بیفتد طبعا انتخاب نبوده و شرکت در آن و تأیید آن در حقیقت امضای ابطال و تضییع حقوق دیگران می‎باشد.

در همه کشورها و حتی کشورهای جهان سوم سعی می‎کنند هنگام انتخابات هرچند برای حفظ ظاهر از ایجاد بحران و جو خشونت و ارعاب پرهیز نمایند تا حیثیت انتخابات عمومی لکه دار نشود.

اینجانب بارها گفته ام که نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز به اساس انتخابات لطمه می‎زند و برخلاف روح قانون اساسی است.

من که رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودم خوب به یاد دارم که تصویب اصل 99 در رابطه با نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به منظور جلوگیری از دخالتهای ناروای مسؤولین و مجریان انتخابات در تعیین کاندیداها و یا نحوه انتخابات بوده همان گونه که در رژیم سابق وجود داشت، نه اینکه خود شورای نگهبان نسبت به کاندیداها اظهارنظر نماید و افرادی را طرد نماید؛ در متن اصل مذکور نظارت بر انتخابات ذکر شده نه نظارت بر کاندیداها. ملت ایران - الحمدلله - نوعا دارای رشد دینی و سیاسی می‎باشند و خودشان کاندیداها را بهتر می‎شناسند، و طبعا منتخبین افراد صالح و متعهد و کارشناس می‎باشند.

والسلام علیکم جمیعا و رحمة الله و برکاته.

1380121
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب