صفحه ۴۱۰

انجام این قبیل مظالم و تجاوز به حقوق اولیه شهروندان و صاحب نظران آن هم به نام دین و حکومت دینی سرانجامی جز بدبین نمودن اقشار مختلف جامعه و نسل جوان و روشنفکران مذهبی به اصل دین و حاکمیت دینی و سست کردن پایه های اعتقادی آنان را در پی ندارد. عنوان "محارب و مفسد و باغی" بر کسانی منطبق می‎شود که دست به قیام مسلحانه بزنند. و مجرد انتقاد و نصیحت و حتی قبول نداشتن برخی اشخاص نه محاربه است نه افساد و نه بغی و یا ارتداد؛ در جامعه افراد منکر خدا آزادانه زندگی می‎کنند آیا شخص حاکم از خدا برتر است. خوب است آقایانی که این عناوین را به کار می‎برند حداقل به احادیث اهل بیت (ع) و به کتب فقهیه مراجعه فرمایند.

متأسفانه برخی از متصدیان امور با بی توجهی به افکار عمومی و حقوق ملت حکومت را ملک طلق خویش پنداشته و خود را مساوی با نظام و انقلاب و حتی اسلام می‎پندارند، در صورتی که هیچ نظامی به اشخاص وابسته نیست بلکه قوام آن به ملت است، و کشور متعلق به همه ملت و حاکمیت وابسته به ملت است، و حتی حکومت ظاهری رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) نیز با بیعت مردم فعلیت پیدا نمود.

هیچ گاه دین که امر قلبی و اعتقادی است با زور حاصل نمی شود، و حاکمیت به ویژه در عصر ارتباطات پیشرفته جهانی با زور و تحمیل ثبات نخواهد داشت.

اینجانب به آقایان نصیحت می‎کنم دست از اعمال تند و خشونت آمیز بردارند و تا دیر نشده در روش خویش تجدیدنظر نمایند و به خواست ملت تن دهند و بیش از این موجبات سستی پایه های نظام را فراهم نکنند، و مغرور قوای مسلح به ظاهر تسلیم خویش نگردند، که رژیم سابق نیز همین قوا را به اضافه پشتیبانی قدرتهای بزرگ در اختیار داشت. متأسفانه در این میان قوه قضائیه - که باید مظهر عدالت و بی طرفی باشد - خود را در باتلاقی گرفتار نموده که علاوه بر شکست استقلال و قداست خود حیثیت نظام و اسلام و کشور را در معرض هتک قرار داده است.

4 - اهدافی را که جناح حاکم و مخالف اصلاحات اساسی در سالهای اخیر از سرکوبها و قلع و قمع روزنامه نگاران، دانشجویان، روشنفکران و نخبگان جامعه و

ناوبری کتاب