صفحه ۴۰۶

سؤال 2 - با توجه به شرایط ایران و نظر مردم آیا شما از هواداران خود دعوت می‎کنید در انتخابات خرداد ماه شرکت کنند؟

جواب: فعلا که چنین تصمیمی ندارم.

سؤال 3 - اگر در آینده در ایران یک رفراندوم برگزار شود خود جنابعالی به کدام سیستم حکومتی رأی می‎دهید؟

جواب: اعتقاد و نظر اینجانب از نوشته هایم - و از جمله از پاسخ به پرسشهای خبرنگار داچ نیوز هلند مورخه 13791220 که در سایت اینجانب موجود است - به دست می‎آید، می‎توانید از آن نقل فرمایید.

سؤال 4 - آیا به موقعیتی می‎رسیم که با افزایش فشارها بر مردم رهبران مذهبی آنها را به مقاومت در برابر حکومت دعوت کنند؟ و اصولا با این شرایط چه باید کرد؟ و شما به آینده امیدوارید؟

جواب: در قرآن کریم می‎خوانیم: (ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم) خدا اوضاع هیچ ملت را تغییر نمی دهد مگر اینکه آنان روحیه و روش خویش را تغییر دهند. و از رسول خدا(ص) نقل شده: "کما تکونوا یولی علیکم" آن گونه که می‎باشید بر شما حکومت می‎شود. عالم طبیعت عالم اختیار است و سرنوشت ملت ها به دست خود آنها سپرده شده است و تاریخ بر این امر گواه است؛ البته آنان موظف اند موازین الهی و انسانی را رعایت نمایند.

ان شاءالله موفق باشید.

1380118 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب