صفحه ۴۰۳

ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."

در اصل 171 می‎خوانیم: "هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‎شود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت می‎گردد."

سؤال هشتم: متأسفانه انتشار کتاب "خاطرات" دل جمع اندکی از مقلدان و دوستداران امام خمینی را که از علاقه مندان حضرتعالی نیز بودند آزرده کرد، و در واقع در جبهه مدافعین شما در برابر ظلم ها و حق کشی هایی که بر حضرتعالی می‎رود رخنه ای ایجاد شده است؛ به نظر شما با این گونه افراد چگونه باید مواجه شد و جنابعالی برای آنان چه سخنی دارید؟

جواب: اینجانب از هیچ کس درخواست دفاع از شخص خودم را ندارم (ان الله یدافع عن الذین آمنوا) البته هرکس عقلا و شرعا وظیفه دارد از آنچه حق می‎داند دفاع نماید و اگر در دفاع از حق کوتاهی نمود نزد خداوند مؤاخذه خواهد شد.

در ضمن من خود را معصوم و مبرا از خطا و اشتباه نمی دانم؛ در کتاب خاطرات اینجانب نیز مانند هر کتاب دیگری - غیر از کتاب خدا - ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد، و من از انتقادات منصفانه استقبال می‎کنم، چنانچه قبل از پخش خاطرات، این کتاب بین جمعی از دوستان توزیع شد و نظرات آنان مورد توجه قرار گرفت، باب نقد در هر زمینه باید باز باشد؛ ولی حساب نقد علمی از حساب اتهامات و اهانتهایی که در دوازده سال گذشته به شکل یک سنت درآمده و هنوز هم ادامه دارد جدا خواهد بود. ان شاءالله سالم و موفق باشید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

6 محرم الحرام 1422 - 1380112
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب