صفحه ۳۹۸

اشتباه یا تحریف در آنها راه ندارد، هرچند در این رابطه برخی از آقایان نسبت به اینجانب هرچه خواستند گفتند و نوشتند، ما باید گفته ها و نوشته های خویش را از اعمال خویش به حساب آوریم، و در قرآن کریم می‎خوانیم: (ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید) "اعاذنا الله تعالی من وساوس الشیطان والنفس الامارة".

4 - موضوع دیگری که ادعا شده از اسرار بوده است اوضاع و مسائل جبهه های جنگ است.

در صورتی که همه مسائل جنگ در سطح جهانی منعکس شده است. آیا آشفتگی در فرماندهی و برخی اشتباهات و گزارشهای غلط و ناهماهنگی بین ارتش و سپاه از اسرار بود؟! ما خیال می‎کنیم اگر سرمان را زیر برف کردیم، دیگران ما را نمی بینند. ناهماهنگی سپاه و ارتش در جبهه ها را رسانه های خارجی منعکس می‎کردند و در تحلیلهای خویش آن را مطرح می‎نمودند.

آیا خرید سلاح از آمریکا و آمدن هیئت آمریکایی به سرپرستی "مک فارلین" به تهران از اسرار است ؟! این موضوع را خارجی ها بهتر از ما می‎دانند و کتابها راجع به آن نوشته اند.

[ اسرار نظام بهانه فرار از پاسخگویی ]

سؤال پنجم: می‎دانیم که در تمامی کشورها بین مقامات بلندپایه چنین اختلافها و برخوردهایی پیش آمده و می‎آید، اما قاعده و قانون بر این است که اسناد طبقه بندی کشور، در دوران حیات نسل بعد، از طبقه بندی خارج می‎شود؛ مثلا در انگلستان پس از 40 سال، در آمریکا پس از 30 سال و دیگر کشورها در همین حدود. آیا انتشار آزاد اسناد طبقه بندی شده حتی "بکلی سری" مربوط به بالاترین مقامات کشور، مثل رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در دوران حیات نسل اول انقلاب صحیح می‎باشد؟

به عبارت دیگر اگر حادثه آغاز سال 68 پیش نیامده بود و حضرتعالی اکنون رهبر انقلاب بودید، به این گونه مطالب که متعلق به نظام و مملکت می‎باشد و به دلیل اینکه شما قائم مقام رهبری بودید در اختیارتان بود، اجازه انتشار می‎دادید یا نه ؟

ناوبری کتاب