صفحه ۳۸۸

مدرن امروز. ولی آزادی انسان در انتخاب دین یا حاکمیت دلیل بر حق بودن هر دین و مذهب یا هر نحو حکومتی نخواهد بود، بلکه حق بودن ضوابطی دارد که از راه تفکر و تعقل صحیح به دست می‎آید. و به اعتقاد ما مسلمانان دین اسلام دین حق است که از ناحیه عقل پذیرفتن آن بر ما لازم است و خاتم ادیان الهی می‎باشد؛ و از تتبع در آیات کتاب و سنت پیامبر و ائمه معصومین (ع) به دست می‎آید که دستورات اسلامی منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی محض نیست، بلکه نسبت به همه نیازهای بشر و از جمله مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جزایی، حکومت و شرایط حاکم، اسلام دستور و برنامه دارد.

و خدای متعال حق حاکمیت خویش را به خود انسانها واگذار نموده که برای اداره امور سیاسی و اجتماعی خویش کسانی را که صلاحیت دارند با رعایت شرایط و موازین اسلامی انتخاب نمایند. و حاکم منتخب از نظر مدت حکومت و حدود اختیارات تابع انتخاب آنان می‎باشد و او در مرحله عمل حق استبداد و تکروی ندارد؛ او باید با مشورت، مصالح ملت را با رعایت ضوابط اسلامی در نظر گرفته و انجام دهد، و هر کاری را به متخصص آن واگذار نماید، و مردم حق نظارت و انتقاد دارند و جلوی انحرافات را باید بگیرند.

و بالاخره متصدیان امور قیم و آقابالاسر مردم نیستند بلکه خدمتگزار آنان می‎باشند؛ و حتی پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین (ع) هرچند در زمان خود اصلح ناس بودند برای حاکمیت، ولی حکومت ظاهری آن بزرگواران برحسب انتخاب و بیعت مردم با آنان تشکیل شد. لیکن اگر - از باب فرض - مردم اسلام و حکومت دینی را به هر دلیل نخواستند و نپذیرفتند ما نمی توانیم به آنان تحمیل کنیم، فقط حق ارشاد و تبلیغ و استدلال برای اثبات حقانیت دین و موازین دینی و حاکمیت آن خواهیم داشت؛ و تفصیل مسائل در نامه نمی گنجد.

ان شاءالله موفق باشید.

13791220 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب