صفحه ۳۸۶

جواب: حکومتها می‎آیند و می‎روند و آنچه باقی می‎ماند مردم و خواسته های آنان می‎باشد. با رشد و آگاهی ای که در مردم پیدا شده و با توسعه ارتباطات جهانی، مردم دست از اصلاحات اساسی برنمی دارند، و هیچ گاه حرکت قسری دوام ندارد.

[ کفش پاره حکومت ]

س 8 - آیا از اینکه از جانشینی آیت الله خمینی کنار گذاشته شدید خیلی ناراحت هستید؟ آیا اگر شما کشور را رهبری می‎کردید وضع خیلی فرق داشت ؟

جواب: حکومت صددرصد ملازم با مسئولیتهای سنگین است و انسان عاقل حتی المقدور از پذیرفتن مسؤولیت فرار می‎کند مگر اینکه ناچار باشد، من از اول نیز طالب جاه و مقام نبودم تا از دست رفتن آن موجب ناراحتی من شود. امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبه 33 نهج البلاغه با اشاره به کفش پاره خویش فرمودند: "به خدا قسم این کفش برای من از حکومت بر شما محبوبتر است مگر اینکه بتوانم حقی را به پا دارم یا از باطلی جلوگیری نمایم".

والسلام علیکم - 13791220
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب