صفحه ۳۸۵

[ خطرات پخش "خاطرات"]

س 5 - جنابعالی خیلی صریح اللهجه و تأثیرگذار هستید، لذا برای محافظه کاران خطرناک می‎باشید. چاپ خاطرات شما در اینترنت حتما آنها را عصبانی کرده است. آیا شما نمی ترسید که نیروهای محافظه کار با کشتن حضرتعالی شما را خاموش کنند؟

جواب: شخص مسلمان به ویژه اهل علم وظیفه دارد در برابر آنچه در جامعه می‎گذرد بی تفاوت نباشد و ارشاد جاهل و امربه معروف و نهی ازمنکر وظیفه انسانی و الهی همگان است و زندگی و مرگ انسانها به دست خداست، ما پیروان حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) می‎باشیم که خود و اولاد و یاران خویش را در راه تقویت اسلام و امر به معروف و نهی از منکر فدا نمود.

[ حرکت قسری در برابر مطالبات مردم دوام ندارد]

س 6 - رئیس جمهور خاتمی در این اواخر هشدار داده است که سختی های غیرمعقول، خطر اصلی برای انقلاب و جمهوری اسلامی است. او از کسانی صحبت کرد که ارزشها را در مقابل اراده مردم می‎گذارند و مذهب را در مقابل آزادی. آیا به راستی محافظه کاران جمهوری اسلامی را به خطر می‎اندازند؟

جواب: مردم ایران نوعا مسلمانند و از آغاز انقلاب طالب حکومت مردمی بر اساس موازین اسلامی بودند و اینک نیز بر عزم و اراده خویش باقی هستند و ارزشهای اسلامی در خطر نیفتاده است. محور اسلام اقامه قسط و عدل و احقاق حقوق همه طبقات حتی اقلیت های مذهبی است و از هر گونه تجاوز به حقوق یکدیگر نهی کرده است و با آزادیهای عقلانی و سیاسی مخالف نیست، برخی متصدیان امور خودشان را مجسمه اسلام واقعی پنداشته و تحمل شنیدن سخنان دیگران را ندارند و شکست خودشان را شکست اسلام می‎پندارند و برخی سرکوبها و بازداشتها برای حفظ موقعیت خودشان می‎باشد نه برای حفظ اسلام.

س 7 - آیا برای محافظه کاران امکان دارد که حرکت اصلاح طلبی را سرکوب کنند، و یا آنکه سرانجام اراده مردم پیروز خواهد گشت ؟

ناوبری کتاب