صفحه ۳۸۳

پرونده سازی های رژیم سابق بود که تحمل شنیدن انتقاد و اعتراض را نداشتند و مخالفین فکری خود را با سرکوب و زندان پاسخ می‎دادند؛ و آیت الله خمینی نیز در مصاحبه ها و سخنرانیها وعده آزادی همه طبقات را می‎داد و از بازداشتها و زندانها به ویژه نسبت به علما و روحانیین و آزادی خواهان شدیدا انتقاد می‎کردند؛ و در روز ورود به ایران در بهشت زهرا فرمودند: "شاه قبرستانها را آباد کرد". و با شناختی که نوع مردم و از جمله اینجانب از ایشان داشتیم ایشان با بازداشتها و ترور و محاکمات و اعدامهای بی رویه جدا مخالف بودند و هیچ گاه حاضر نبودند کسی به بهانه مخالفت با ایشان یا اهانت به ایشان بازداشت یا زندانی شود، و نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی و طبقات مختلف مردم علاقه مند و مخلص بودند.

ولی انقلاب اسلامی هنگامی به پیروزی رسید که نه ایشان و طرفداران ایشان تجربه حکومت داشتند، و نه موازین و مقررات حکومت دینی متناسب با زمان و شرایط جهان تبیین شده بود، نه به متصدیان گذشته اعتماد داشتند و نه خود کادر مجهزی را در رشته های مورد نیاز تربیت کرده بودند. از باب نمونه حداقل به هزار قاضی مجتهد عادل عاقل کارآزموده دلسوز و مهربان نیاز داشتیم که ده نفر واجد شرایط نیز نداشتیم. و در این میان کسانی کارها را در دست گرفتند که هرچند مسلمان و دارای روحیه انقلابی بودند ولی به موازین اسلامی و حقوق انسانها آشنا نبودند و بسا در بسیاری از دلها عقده های فراوانی نسبت به متصدیان سابق وجود داشت. و از طرف دیگر گروههای فرصت طلب و طالب مقام با عضوگیریهای سریع وارد میدان عمل شدند و برای قبضه نمودن قدرت دست به تندرویها و فعالیتهای مسلحانه زدند و طبعا زمینه ساز عکس العمل افراد ناآزموده و قضات ناوارد احساساتی شدند، و شخص آیت الله خمینی هرچند مرد پاک و مخلصی بودند لیکن بر همه امور و جزئیات اشراف نداشتند و بسا با گزارشهای ضد و نقیض مواجه می‎شدند، و در اواخر جدا مریض بودند و دیگران بیت ایشان را اداره می‎کردند، و همه این امور موجب بروز ضایعات فراوانی شد.

و بالاخره حکومت اسلامی ساده مبتنی بر اقامه قسط و عدل و احقاق حقوق همه طبقات جامعه و عفو و گذشت عملا از مسیر اصلی خود منحرف شد و متأسفانه همان

ناوبری کتاب