صفحه ۳۸۲

و آزادی از مردم سلب می‎شد چون خود مسؤولین برای هر منطقه کسانی را محرمانه مشخص می‎کردند و آرای مردم را باطل می‎نمودند، این اصل تصویب شد تا اینکه شورای نگهبان جلوی این دخالتهای ناروا را بگیرد، نه اینکه خود شورای نگهبان در بین کاندیداها افراد خاصی را انتخاب نماید و مردم مجبور باشند به خصوص آنان رأی بدهند.

و در حقیقت انتخابات دو مرحله ای شود، و لذا تعبیر "نظارت بر انتخابات" در متن اصل است نه نظارت بر کاندیداها و کم و زیادکردن و بالا و پایین بردن آنان. این عمل آقایان یک نحو قیمومت بر ملت و اهانت به آنان تلقی می‎شود، ملت خودشان نوعا هم مسلمانند و هم رشد دارند و هم نسبت به کاندیداهای محل چون نوعا اهل محل می‎باشند شناخت بیشتری دارند و اگر از باب فرض یکی دو مورد هم بر اثر اشتباه، افراد نامناسب به مجلس راه یابند چون در اقلیت می‎باشند کاری از آنان ساخته نیست؛ و این امر بهتر است از اینکه اصل انتخابات را با دخالتهای ناروا به طور کلی لکه دار نماییم.

[ چرا و چگونه حکومت برآمده از انقلاب اسلامی به بیراهه رفت ؟]

س 3 - بسیاری از مردم در زندانها اعدام شده اند (همان گونه که جنابعالی در خاطرات خودتان گفته اید) و یا روشنفکران به قتل رسیده اند (در اواخر سال 1998) که این کار به دست عوامل وزارت اطلاعات انجام گرفت؛ بسیاری دیگر به زندان افتادند؛ روزنامه ها بسته شدند (به نام اسلام)؛ بسیاری از روحانیون عالی رتبه در این ارتباط گرفتار شده اند. در این ارتباط سؤال می‎شود:

الف - آیا قدرت، بخشی از روحانیون را فاسد نکرده است ؟

ب - آیا جمهوری اسلامی به همه خونهای ریخته شده می‎ارزد؟

جواب: اینجانب - برخلاف بسیاری از آقایان که معتقدند در مسائل سیاسی باید به روش دیپلماسی و غیر صریح برخورد نمود - آنچه را درک می‎کنم به طور صریح و شفاف بیان می‎کنم. البته ادعای عصمت یا نبوغ نیز نمی کنم و ممکن است در برخی مسائل اشتباه کنم. همه به یاد داریم که یکی از شعارهای اصیل ملت ایران در آغاز انقلاب کلمه "آزادی" بود و واضح است که هدف اظهار مخالفت با بگیر و ببندها و

ناوبری کتاب