صفحه ۳۸۱

مجازات محکوم می‎شوند ولی نشریات منتسب به جناح انحصارطلب در جعل و نشر اکاذیب و اهانت به بزرگان و نهادهای محترم و قانونی کشور صددرصد آزادند.

اگر متصدیان امور به بقا و ثبات کشور و نظام اسلامی علاقه مند می‎باشند لازم است در روش خویش تجدیدنظر نموده و تا دیر نشده اشتباهات را جبران نمایند و بیش از این بر گذشته های غلط اصرار نورزند، وگرنه معلوم نیست سرنوشت کشور و نظام به کجا می‎انجامد. در بسیاری از کشورهای جهان مشاهده می‎شود که مسؤولین بالا در اثر برخی اشتباهات در برابر ملت خویش به اشتباه خود اعتراف می‎کنند و از آنان عذرخواهی می‎نمایند، و این عمل موجب محبوبیت آنان می‎شود.

بعد از گذشت بیست و دو سال از انقلاب اسلامی انتظار می‎رفت که روش مسؤولین کشور به گونه ای باشد که هموطنان خارج از کشور و به ویژه صاحبان سرمایه های مالی یا علمی داوطلب مراجعت به کشور باشند، نه اینکه برعکس سرمایه داران داخلی احساس امنیت نکنند و به جای سرمایه گذاریهای سازنده در کشور سرمایه های خود را به خارج منتقل نمایند و یا در مسیر درآمدهای کاذب و یا مضر قرار دهند، و نخبگان و جوانان تحصیل کرده که سرمایه های واقعی کشورند از کشور خارج شوند.

[ غرض قانون گذار از نظارت شورای نگهبان ]

س 2 - شورای انتصابی نگهبان، کاندیداهای اصلاح طلب را در انتخابات رد کرد و بسیاری از قوانین مصوبه مجلس انتخابی را وتو کرد. در این ارتباط:

الف - آیا این روش مطابق قانون اساسی است ؟

ب - اگر پاسخ مثبت است آیا نباید قانون اساسی اصلاح شود؟

جواب: در اصل 99 قانون اساسی می‎خوانیم: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد." اینجانب خود از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بودم و ریاست آن را بر عهده داشتم. انگیزه تصویب این اصل خاطره سوء دخالتهای ناروای رژیم سابق در انتخابات و تبدیل آن به یک نحو انتصابات بود

ناوبری کتاب