صفحه ۳۸۰

نتیجه شخص حاکم منتخب خدمتگزار مردم می‎باشد نه قیم و آقابالاسر آنان، و حکومت او مطلق و نامحدود نمی باشد بلکه از نظر زمان و حدود و تعهدات و اختیارات تابع آرای مردم و نحوه انتخاب آنان و قوانین کشور می‎باشد. این روش ترکیبی است از دموکراسی و حکومت اسلامی، و تلفیقی است از دین و دولت به این گونه که دولت منتخب عملا دینی است نه اینکه دین دولتی و ابزار سیاست حاکم باشد. در آغاز انقلاب موقعیت ممتاز آیت الله خمینی بود که این دو نهاد را از یکدیگر جدا نمود ولی اینک وجهی برای جدایی عنوان ولی فقیه از ریاست قوه مجریه وجود ندارد.

[ دین گریزی معلول عملکرد سوء حاکمیت ]

7 - اینکه بسا گفته می‎شود: مردم از دین زده شده اند، یا اینکه دولت باید از دین جدا باشد، یا نظام ولایت فقیه با دموکراسی سازگار نیست، یا ولایت فقیه عین استبداد است، همه این گفته ها ناشی است از بدآموزی نسبت به چهره شریعت سهله سمحه اسلام و خشن جلوه دادن آن، و عملکرد خشونت آمیز متصدیان امور و اینکه آنان خود را مجسمه دین پنداشته و انتقاد از خود و عملکرد خود را مخالفت با دین می‎پندارند، و پاسخ انتقادات سازنده را با سرکوب اهل فکر و قلم و بازداشت آنان و محاکمات ساختگی و فرمایشی و تعطیل مطبوعات انجام می‎دهند، و در راه حفظ قدرت خویش برای جان و مال و آبروی بندگان خدا ارزشی قائل نیستند، و متأسفانه همه این خلافکاریها به بهانه دفاع از اسلام و نظام انجام می‎شود. در صورتی که در اسلام و سیره رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) این قبیل محاکمات سیاسی وجود ندارد، این گونه محاکمات شیوه مستکبرین و حکومتهای استبدادی است.

بسیار جای تعجب و تأسف است که حمله کنندگان به دانشگاهها و شخصیت ها و مجامع علمی و سخنرانیها و متعرضین به جان و مال و آبروی بندگان خدا آزاد و مورد تشویق نیز قرار می‎گیرند و نخبگان و تذکردهندگان دلسوز علاقه مند به اسلام و کشور محکوم و زندانی می‎شوند. نشریات جناح اصلاح طلب به بهانه های واهی و شکایتهای فرمایشی فله ای تعطیل و متصدیان آنها احضار و محاکمه و به اشد

ناوبری کتاب