صفحه ۳۸

و بالاخره ولایت مطلقه ذاتا از آن خداست و در این امر شریکی ندارد، و حتی پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز ولایت مطلقه ندارند تا چه رسد به ولی فقیه؛ آنان نیز باید در چهارچوب احکام و دستورات خدا جامعه را اداره کنند. خدا در سوره انعام می‎فرماید: (ان الحکم الالله) و در سوره مائده می‎فرماید: (و ان احکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک) و در سوره نجم می‎فرماید: (و ماینطق عن الهوی ان هو الاوحی یوحی)؛ بالاخره پیامبر و امام در چهارچوب احکام خدا عمل می‎کنند و شارع و مشرع نیستند بلکه مبلغ و مبین و مجری احکام و دستورات خدا می‎باشند، و آیه شریفه: (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) ناظر به مسائل عمومی و اجتماعی مؤمنین است نه امور شخصیه از قبیل مال و خانه و ناموس آنان.

مرحوم امام خمینی (ره) در تاریخ 58730 در جمع علمای غرب تهران فرمودند: "شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند؛ اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد، اسلام است، در اسلام قانون حکومت می‎کند، پیغمبراکرم (ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند... ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود؛ نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطائی بردارد، نظارت کند بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطائی بکند، نظارت کند بر همه دستگاهها، بر ارتش که مبادا یک کار خلافی بکند. جلوی دیکتاتوری را ما می‎خواهیم بگیریم، نمی خواهیم دیکتاتوری باشد، می‎خواهیم ضد دیکتاتوری باشد، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری." (صحیفه نور، ج 10، ص 29)

پس هدف عمده از ولایت فقیه اجرا و تنفیذ دستورات و مقررات اسلامی و اداره امور مسلمین بر اساس موازین اسلامی است، یا به تصدی خود فقیه و یا به تأیید و نظارت او نسبت به قوه مجریه در صورتی که قوه مجریه از طرف مردم انتخاب شده باشد، چنانکه روند قانون اساسی ما ایجاب می‎کند؛ و در حقیقت ولایت فقیه به معنای ولایت فقه یعنی احکام خداست بر رفتار انسانها، و طبعا هر فرد مسلمان - برحسب اعتقاد دینی خود - طالب اجرا و پیاده شدن دستورات اسلام می‎باشد؛ و بالاخره

ناوبری کتاب