صفحه ۳۷۹

پیچیده جهان امروز که نیاز به تخصصهای گوناگون دارد، قطعا موجب بروز استبداد و تکروی و پیدایش مشکلات لاینحل خواهد بود.

مولا امیرالمؤمنین (ع) با اینکه ما آن حضرت را معصوم می‎دانیم، در خطبه 216 نهج البلاغه فرموده اند: "رفتار شما با من به گونه تسامح و سازش نباشد، مپندارید برای من شنیدن حق سنگین است و انتظار ندارم مرا بزرگ شمارید؛ زیرا کسی که شنیدن حق و عدالت برای او سنگین باشد عمل به آن دو برای او سنگین تر است. پس از گفتار حق و راهنمایی به عدالت دست برندارید که من خود را بالاتر و ایمن از خطا نمی پندارم مگر اینکه خدا مرا کفایت نماید."

و بالاخره آنچه در آغاز در اذهان خبرگان و مردم از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه متصور بود غیر از این است که فعلا مشاهده می‎شود. و استبداد از ناحیه هرکس باشد مذموم و موجب جدایی ملت از حکومت است، بلکه ضرر استبداد مذهبی از غیرمذهبی بیشتر است؛ زیرا استبداد غیرمذهبی به چهره دین و مذهب لطمه نمی زند، ولی اگر کارهای خودسرانه به نام اسلام و مذهب انجام شود چهره مذهب را در میان ملت و به ویژه نسل جوان مشوه و کریه نشان می‎دهد.

[ اصلاح قانون اساسی یگانه راه برون رفت از بن بست ]

6 - به نظر می‎رسد در شرایط فعلی تنها راه نجات از این بن بست، اصلاح قانون اساسی و ساختار حکومت به وسیله منتخبین ملت است که طبعا متخصصین و کارشناسان راهکارهای عملی آن را ارائه خواهند داد، و به نظر می‎رسد یکی از شیوه های آن ادغام دو نهاد رهبری و ریاست جمهوری است در یکدیگر، به این گونه که فقیه منتخب ملت خود رئیس قوه مجریه باشد و او هر رشته را به کارشناس و متخصص آن رشته ارجاع دهد و چنین نباشد که غالب پست های سیاسی بدون تناسب به روحانیین محول شود. و او و وزرای او باید در برابر مجلس و مردم پاسخگو باشند و آنان حق اعتراض و انتقاد سازنده داشته باشند. و طبعا مطبوعات آزاد و رسانه های گروهی در این رابطه نقش واسطه دارند، هم سخنگوی دولت می‎باشند و هم سخنگوی ملت؛ و در نظام اسلامی مقام غیرمسؤول وجود ندارد و در

ناوبری کتاب