صفحه ۳۷۵

«46» پاسخ به پرسشهای روزنامه داچ (چاپ هلند)

13791220

آقای آیت الله العظمی حسینعلی منتظری

از پاسخ شما به درخواست مصاحبه بسیار متشکرم. به طور طبیعی می‎دانم که چرا امکان مصاحبه حضوری با حضرتعالی وجود ندارد؛ اما از اینکه موافقت کردید تا از طریق پست شخصی (ایمیل) این مصاحبه انجام گیرد خیلی خوشحال هستم. مدتی طول کشید تا درباره پرسشها فکر کنم؛ اگر تعداد سؤالها زیاد است، لطفا مهمترین آنها را برای پاسخ دادن انتخاب کنید. بدین وسیله می‎خواهم بهترین آرزوهایم را برای سلامتی و آزادی شما تقدیم دارم.

با تقدیم احترامات و تشکر و سپاس از عنایت شما
کارلین رلانتز

س 1 - به عنوان خبرنگاری که رویدادهای ایران را در چند سال گذشته پیگیری کرده ام، این برداشت را دارم که ولایت فقیه در شخص آیت الله خامنه ای قدرت مطلقه ای کسب کرده است. هر وقت که او سخنی بگوید، هیچ کس حق انتقاد ندارد؛ در این راستا:

الف - آیا این (قدرت مطلقه) منظور اولیه و اصلی در پوشش معرفی ولایت فقیه بود؟

ب - آیا شرایط کنونی بیانگر این معنی نیست که دیکتاتوری شاه به دیکتاتوری دیگری تبدیل شده است، اگر چه به دیکتاتوری مذهبی ؟

ج - آیا دیکتاتوری مذهبی از دیکتاتوری غیر مذهبی بهتر است ؟

د - آیا نظام ولایت فقیه به این شکل (فرقی ندارد که چه کسی ولی فقیه باشد) با دموکراسی ناسازگاری ندارد؟

ه - آیا در اسلام دموکراسی ممکن است ؟

و - به نظر شما آیا ولایت فقیه باید لغو گردد و یا آنکه باید قدرت آن محدود گردد؟

ز - آیا روحانیون باید هر پست سیاسی را بگیرند؟

ناوبری کتاب