صفحه ۳۷۳

س 26 - آیا شورا همان دموکراسی است ؟

جواب: شورا می‎تواند یکی از مقدمات و مظاهر دموکراسی باشد.

س 27 - تا چه اندازه برپایی کنفرانس ها می‎توانند در جهت رفع مشکلات جوامع اسلامی نقش داشته باشند؟

جواب: رشد و شکوفایی فکر بشر در اثر تضارب افکار و نقد و تفاهم به دست می‎آید. اگر کنفرانس ها به دور از شعار و احساسات برگزار شود طبعا موجب رشد و شکوفایی افکار خواهد بود.

[ ایرانیان خارج از کشور متصدیان را نقد کنند]

س 28 - ایرانیان زیادی در خارج از کشور در حال گذران زندگی هستند که از قدرت زیادی برخوردارند، برای اینکه همه با یک ید واحد برای نجات میهن خود اقدام کنند چه پیشنهادهایی برای آنان دارید؟

جواب: ایرانیان خارج از کشور اگر مصالح کشور و ملت خویش را در نظر بگیرند و هرچند به بسیاری از آنها ظلم شده است ولی با ایثار و گذشت و به دور از تعصبات گروهی و تکرار شعارهای تند و زننده انتقادات سازنده و نظریات مترقی خویش را به وسیله رسانه های جهانی القا نمایند، و دوستانه متصدیان امور را به اشتباهات انجام شده واقف نمایند و از آنان بخواهند که در روشهای ناصحیح تجدیدنظر نمایند، امید می‎رود تا اندازه ای مؤثر باشد. بالاخره اعمال تند و زننده نتیجه معکوس دارد و برخورد منطقی مؤثرتر است، و قدر مسلم اینکه به وظیفه شرعی و انسانی امر به معروف و نهی از منکر عمل شده است.

ان شاءالله موفق باشید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

1379127
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب