صفحه ۳۶۹

جواب: دشمنی و اختلاف کلمه و تنازع موجود بین مسلمانان یا معلول جهالت و عدم رشد فکری افراد و تعصبات بیجا و یا معلول تبلیغات و القائات قدرتهای استعمارگر در گذشته و حال است. قدرتهایی که منافع مادی آنان در سایه همین اختلافات و ناهماهنگی های مسلمین تأمین می‎شود. اما اگر مسلمانان - که در اصول با یکدیگر مشترکند - در مسائل سیاسی و اقتصادی هماهنگ می‎شدند و در مراکز و مجامع جهانی از یکدیگر پشتیبانی می‎نمودند و بر محور اسلام و قرآن یک صدا بودند، اوضاع کشورهای اسلامی غیر از این بود که متأسفانه الان مشاهده می‎کنیم. قرآن کریم می‎فرماید: (و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم) (با یکدیگر نزاع نکنید که ضعیف می‎شوید و قدرت شما از دست می‎رود). [ محاکمات سیاسی ]

س 19 - زندانی سیاسی یکی از لوازم تفکیک ناپذیر حکومتهای پلیسی و دیکتاتوری است، چه راه حل عملی برای از بین بردن این شیوه در جامعه مطرح می‎کنید؟

جواب: در دستورات اسلامی و سیره رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) این قبیل محاکمات سیاسی و زندانی سیاسی رائج در زمان ما وجود ندارد، و همان گونه که نوشته اید این قبیل امور مربوط به حکومتهای دیکتاتوری و پلیسی است؛ و راه خلاص از آن مبارزه در راه بیداری ملت و شکوفایی فکر و فرهنگ و ایجاد روحیه شجاعت و فداکاری در آنان می‎باشد. در مبارزه هم پیروزی وجود دارد و هم شکست، ولی بالاخره پیروزی با اهل استقامت است. و از رسول خدا(ص) نقل شده: "کما تکونوا یولی علیکم"، همان گونه که هستید بر شما حکومت می‎شود. (نهج الفصاحة، شماره 2182) [ سه عامل تعارض نمایی اسلام و حقوق بشر]

س 20 - مسأله حقوق بشر یکی از معضلاتی است که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورهاست و از آن طرف کشورهای مترقی ادعا دارند که پرچمدار دفاع از حقوق بشرند و با توجه به این نکته که اسلام کامل ترین قوانین حقوقی را در بر دارد، علت این هجمه علیه اسلام را که گفته می‎شود اسلام حقوق بشر را پایمال می‎کند در چه می‎بینید؟

ناوبری کتاب