صفحه ۳۶۷

هدف بعثت انبیای الهی را عملی سازیم و جامعه را از اوهام و خرافات و استبدادها و جهالت ها و انحرافات آزاد نماییم.

س 12 - روش حکومت داری پیامبراکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) چگونه بود؟

جواب: پاسخ این سؤال در یک جمله خلاصه می‎شود: "حکومت در نظر آن بزرگواران وسیله بود نه هدف" آنان خود و حکومت ساده بدون تشریفات ظاهری خود را برای پیاده شدن ارزشهای اسلامی و تربیت صحیح انسانها و اقامه قسط و عدل در جامعه می‎خواستند نه اینکه اسلام را برای تقویت حاکمیت و قدرت خود بخواهند. همین نگرش به ارزشهای اسلامی فلسفه و علت اساسی همه فعالیتها و برخوردهای آن بزرگواران با دوست و دشمن بود؛ و براساس همین نگرش، آنان در مقام تزاحم و تعارض بین قدرت و حکومت خود و بین ارزشهای اسلامی قدرت را فدای ارزشها می‎نمودند. رمز الگو ماندن حکومت ساده پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) برای همیشه تاریخ و همه زمانها و مکانها در همین نکته مهم نهفته است.

س 13 - فاصله میان آزادی تحقق یافته و آزادی آرمانی مطلوب چقدر است ؟

جواب: آزادی آرمانی هنگامی حاصل می‎شود که در پرتو آن هیچ حق مشروعی از خدا و فرد و جامعه تضییع نشود، و تا رسیدن به این مرحله فاصله زیادی وجود دارد. هرچند متصدیان امور سوءنیت نداشته باشند، ولی بالاخره برخی از جهالتها و سوءمدیریتها و خودمحوریها موجب برخی اشتباهات و خلافکاریها خواهد بود.

س 14 - وجوه مشترک و افتراق آزادی دینی و آزادیهای امروزین در چیست ؟

جواب: آزادی دینی همان آزادی آرمانی است که به آن اشاره شد. ولی آزادیهای امروزین مورد توجه در غرب هرچند بسیاری از مظاهر استبداد را از میان برداشته است، ولی در پرتو آن برخی از حقوق لازم الاستیفایی که سعادت ابدی افراد و جامعه را در پی دارد مورد غفلت و بی اعتنایی واقع شده است.

ناوبری کتاب