صفحه ۳۶۶

نمی شود، چرا که مردم دموکراسی را وقتی به دست می‎آورند که احزاب سیاسی آزاد وجود داشته باشد؟

جواب: نیل به دموکراسی علت غایی احزاب آزاد است و علت غایی همیشه در مقام تصور و تصمیم گیری مقدم است بر علت صوری و مادی ولی در مرحله تحقق و عمل متأخر است. در مرحله اول هدف و غایت باید مورد توجه قرار گیرد و نسبت به آن شناخت و میل و علاقه پیدا شود تا انسان به سراغ مقدمات و علل تحقق و خارجیت آن برود.

س 10 - قدرت برهنه را چگونه ارزیابی می‎کنید؟ و برای اینکه در جوامع اسلامی این پدیده رشد نکند چه باید کرد؟

جواب: مقصود از قدرت برهنه لابد قدرت بدون قید و مانع می‎باشد؛ انسانها هرچند صالح و عادل باشند ولی از خطا و اشتباه مصون نیستند، به علاوه حواشی آنان ممکن است از قدرت آنان سوء استفاده نمایند. پس طبعا هر کجا قدرت بدون حد و مرز و نظارت مردم باشد لازمه آن استبداد و تضییع حقوق برخی از مردم خواهد بود، و تنها مانع آن محدودنمودن قدرت به وسیله قانون و تقویت و نظارت مردمی از خارج نظام می‎باشد؛ و راه آن تشکیل احزاب سیاسی مردمی و مطبوعات آزاد است.

[ تقدم حفظ ارزشها بر حفظ حکومت ]

س 11 - یکی از فلسفه های بعثت انبیاء آزادی انسانها و رهایی آنان از قید اسارت است، قرآن می‎فرماید: (یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم) احکام مشقت باری که از روی جهل و نادانی چون زنجیر بر گردن خود نهاده بودند همه را زایل می‎کند، چگونه می‎توان این قانون فراموش شده الهی را در جامعه اسلامی پیاده کرد؟

جواب: اگر ما کلیت اسلام و ارزشهای متعالی آن را به شکل صحیح و متناسب با زمان درک نموده و آن را با صداقت و خلوص ترویج و عمل نمودیم، و متناسب با زمان و فرهنگ جامعه آنان را متوجه مزایا و ارزشهای اسلامی کردیم، و از آن استفاده ابزاری برای کسب قدرت و ادامه حاکمیت خود ننمودیم، قطعا موفق خواهیم شد که

ناوبری کتاب