صفحه ۳۶۲

نیازها تشریع شده است. و اصل گرایش به دین مقتضای فطرت بشر و ندای جان همه انسانهای بیدار است. و روح همه ادیان الهی یکی بیش نیست، ولی ادیان الهی گذشته همچون کلاسهای درسی متفاوتی هستند که هرکدام محدود به برنامه ها و درسهای ویژه ای متناسب با سن و درک و نیاز دانشجو است، لیکن پس از گذراندن مراحل دانشگاه فرد طالب علم به مرحله ای از علم می‎رسد که دیگر نیازی به معلم جدید ندارد و عقل او تکامل یافته و خود می‎تواند بر اساس علومی که تا حال آموخته مشکلات و مسائل جدید را حل نماید.

دین مقدس اسلام در سلسله ادیان الهی همچون کلاس آخر دانشگاهی است که عقل جمعی انسانها در اثر تکامل به مرحله ای از بلوغ و رشد رسیده که می‎تواند با کوشش و اجتهاد مستمر برای هر زمان و هر مکان و هر شرایطی برنامه عملی متناسب با آن را از راه عقل و مبانی تشریع الهی استخراج نماید، و بدین لحاظ خاتم ادیان الهی می‎باشد؛ و هیچ تضادی بین آن و عقل نیست بلکه هر کدام مکمل دیگری می‎باشد. و از تتبع در آیات کتاب و سنت پیامبر و ائمه معصومین (ع) به دست می‎آید که دستورات اسلامی منحصر در مسائل عبادی و اخلاق فردی نیست، بلکه در همه اموری که مورد نیاز بشر است از قبیل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جزایی، فرهنگی، حکومت و شرایط حاکم منتخب، و روابط بین حکام و مردم، اسلام دستور و برنامه دارد.

بر این اساس حکومت دینی اگر خوب تبیین و پیاده شود مطابق عقل و منطق است و با همه ازمنه و شرایط قابل تطبیق می‎باشد. و اگر می‎بینیم در مقام عمل با کارهای خلاف و نابسامانی ها مواجه هستیم، اشکال در عمل و کردار متصدیان است نه در اصل اسلام.

اسلام به ذات خود ندارد عیبی ____ هر عیب که هست در مسلمانی ماست

[ انتخابات در اسلام ]

س 2 - بارزترین مشخصه حکومت مردم سالاری (حکومت متکی بر اکثریت عمومی) انتخابات است و انتخابات یکی از ارکان مهم و از دستورات اسلام است؛ به چه دلیل در اکثر بلاد اسلامی انتخابات به معنای دقیق کلمه پیاده نمی شود؟

ناوبری کتاب