صفحه ۳۶۱

«45» پاسخ به پرسشهای مجله دیدگاه (چاپ کانادا)

1379//127
( بسمه تعالی)

حضرت آیت الله العظمی منتظری دام ظله

با عرض سلام و عرض ادب امیدوارم که حال شما خوب و کسالتی نباشد.

اینها مجموعه ای از سؤالاتی است که نسل جوان و روشنفکر غربی به دنبال جواب آن هستند و برای بسیاری مفهوم نیست. با تشکر از جنابعالی که در این گفتمان شرکت فرمودید، موفقیت شما را از خداوند متعال خواستارم.

مکی آخوند
مدیر مسؤول مجله دیدگاه چاپ کانادا
( بسم الله الرحمن الرحیم)

پس از سلام و تحیت، پاسخ مفصل پرسشهای شما در نامه نمی گنجد ولی از باب "ما لایدرک کله لایترک کله" پاسخ مختصر هر پرسشی را به دنبال آن یادآور می‎شوم:

[ حکومت دینی ]

س 1 - اسلام چه از نظر سلسله قوانین و چه از نظر عمل، همان طور که گذشت زمان هم گواه بر این مدعاست، توان رهبری و تشکیل یک امپراطوری عظیم را داشته است، اما امروزه برخی بر این اعتقادند که در دنیای امروز اسلام دیگر توان چنین کاری را ندارد؛ به نظر حضرتعالی این تصور صحیح است ؟

جواب: دین مجموعه ای است از شناخت واقعیتهای حال و آینده و بایدها و نبایدهای اساسی که برای تأمین عدالت اجتماعی و زندگی بهتر و رفع نیازهای حال و آینده بشر و سیر و سلوک انسانها به سوی خدا، از ناحیه خدای خالق قادر عالم به

ناوبری کتاب