صفحه ۳۵۶

7 - اختلاف حضرتعالی با آیت الله خمینی بر سر چه مسائلی آغاز شد. آیا آغاز این اختلافات بر سر آقای سید مهدی هاشمی بود یا مسائلی دیگر؟

8 - در وضع کنونی نظرتان درباره آینده کشور چیست ؟ پیام و رهنمود حضرتعالی درباره وظایف مردم برای رفع مشکلات موجود چیست ؟

بخش فارسی رادیو آمریکا

[ هدف اولیه جمهوری اسلامی آزادی و توسعه بود]

( بسم الله الرحمن الرحیم)

پس از سلام و تحیت

ج 1 - اصل انقلاب و تشکیل نظام "جمهوری اسلامی" کار بزرگ و مقدسی بود که به وسیله نهضت همه طبقات ملت و به رهبری مرحوم آیت الله خمینی انجام شد.

و به مردم وعده های زیادی و از جمله آزادی سیاسی و توسعه اقتصادی و فرهنگی داده شد و اهداف والاو با ارزشی در نظر بود که متأسفانه به بسیاری از آنها دست نیافتیم. کارکرد نظام را نه می‎توان مطلقا منفی شمرد و نه مثبت. هم کارهای مثبتی انجام شده و هم کارهای زیانباری که برخلاف مصالح اسلام و ملت و کشور بوده است. و متأسفانه نوعا به نام اسلام انجام شده و می‎شود.

[ ریشه یابی مشکلات بعد از انقلاب ]

ج 2 - به طور اجمال ریشه ها و عوامل مشکلات پیش آمده را می‎توان چنین بیان نمود:

الف: روشن نبودن ابعاد حکومت دینی برای متصدیان امور؛ فقهای شیعه به دلیل انزوای سیاسی در طول قرون متمادی، توفیق تبیین ابعاد حکومت دینی متناسب با زمان و وظایف حاکم و حقوق ملت را پیدا نکرده بودند، و جمهوری اسلامی اولین تجربه حکومت دینی به وسیله فقهای شیعه بود.

ب: قانون اساسی نیز اولین تجربه ای بود که توسط خبرگان هرچند دلسوز ولی بدون تجربه تنظیم شد، و طبعا دارای نقائص و تضادهایی می‎باشد از جمله اینکه

ناوبری کتاب