صفحه ۳۵۲

7 - چنانچه ممنوعیت و یا آزادی تبلیغ ادیان و تمدنها موجب مقابله به مثل آنان برای مسلمان داخل آن کشور شود، آیا به این دلیل می‎توان آنها را آزاد گذاشت ؟

8 - یکی از افتخارات قرآن، اسلام و مذهب شیعه مناظرات آنها می‎باشد، آیا این مربوط به اصول دین است و یا محدودیتی ندارد؟ و علی فرض اینکه محدودیتی ندارد تحت عنوان گفتگوی تمدنهاست یا گفتگوی ادیان ؟

با تشکر فراوان
مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی آسیا
( بسمه تعالی)

پس از سلام

ج 1 - کار پسندیده بلکه لازمی است زیرا نشر اسلام و ارزشهای آن جز با تفاهم و تعامل فکری امکان ندارد.

قال الله تعالی: (ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن).

ج 2 - استفاده از کلمات و اصطلاحات متداول برای تفهیم و تفهم مانعی ندارد، والامر سهل.

ج 3 - تعامل فکری و فرهنگی بین افراد بشر بدون ابراز نظرات موافق و مخالف امکان ندارد.

قال الله تعالی: (الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه).

ج 4 - هرگونه همکاری فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با دولت ها و مجامع غیرمسلمان در راستای مصالح اسلام و کشور مانعی ندارد بلکه بسا لازم می‎باشد، و قرآن و سنت پیامبر(ص) و ائمه (ع) آن را تأیید می‎کند.

ج 5 - از ترویج خشونت و تندی تا حال چه نفعی عائد اسلام و کشور شده است ؟! اصولا حق و عدالت در جهان امروز با منطق و استدلال و گفتمان بهتر پیاده

ناوبری کتاب