صفحه ۳۴۹

اسلام و دین بیزار می‎کند. و چهره نورانی شریعت سمحه سهله اسلام را در جهان تاریک و مشوه نشان می‎دهد.

ج 4 - فیلم ننگین هویت را یک بار برای افراد مسلمان و متعهد نسبت به انقلاب و کشور ساختند و آنان را به اتهامات ناروا متهم نموده و با آبروی بندگان خدا بازی کردند، در صورتی که آبروی مسلمان همچون خون او محترم است. و در حدیث صحیح از رسول خدا(ص) نقل شده که "آیا شما را خبر ندهم به بدترین شما؟" عرض کردند: آری ای رسول خدا. فرمودند: "سخن چینان، تفرقه افکنان بین دوستان و جویندگان عیب برای افراد برئ و بی گناه". (کافی، ج 2، ص 369)

بجاست متصدیان امور به جای این گونه کارهای تخریبی و مخالف مصالح ملی به خود آیند و در رفتار خویش تجدیدنظر کنند و توجه نمایند که زیربنای حکومت، ملت است؛ و با این خشونتها فاصله بین دولت و ملت روز به روز عمیق تر می‎گردد. و به اصطلاح معروف: در ضرر از هر جا برگردیم به نفع است.

سیاست و اداره کشور باید بر اساس عقل و عاطفه باشد نه بر اساس لجاجت و انتقام.

والسلام علیکم و علی جمیع الاخوة و الاخوات و رحمة الله و برکاته.

1379119
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب