صفحه ۳۴۳

«40» اتهامات ناروای آقای مصباح یزدی به نیروهای ملی مذهبی

(پاسخ به پرسشهای رادیو بین المللی فرانسه)
13791025

حضور حضرت آیت الله العظمی منتظری مدظله العالی

با سلام خواهشمندم به پرسشهای اینجانب پاسخ بفرمایید.

آیت الله مصباح یزدی در نماز جمعه دیروز گفتند روشنفکران دینی و ملی مذهبی ها علی رغم اعتقاد به خداوند و توحید او، از آنجا که در اوامر خداوند چون و چرا می‎کنند همچون ابلیس اند و "هر حکمی که برای ابلیس جایز است باید برای اینها نیز قائل بود".

پرسش 1: همسان شمردن روشنفکران دینی و افراد ملی مذهبی با ابلیس از نظر جنابعالی از نظر دینی قابل قبول است ؟

پرسش 2: آیا عدم اطاعت از حکومت کنونی ایران را می‎توان با عدم اطاعت از احکام الهی برابر دانست ؟

پرسش 3: مجازات ابلیس طرد و سنگسار است، آیا سخنان آیت الله مصباح یزدی را می‎توان به عنوان فتوای قتل علیه روشنفکران دینی و افراد ملی مذهبی تلقی کرد؟

با احترام
مسؤول بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه
( بسم الله الرحمن الرحیم)

مسؤول محترم بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه

پس از سلام و تحیت

پاسخ پرسش اول: گفته ایشان هیچ قابل پذیرش نیست؛ ایشان متأسفانه به محض اینکه بسا یک فرد ناآگاه در یک مورد تعبیر ناروایی داشته باشد همه آزادیخواهان

ناوبری کتاب