صفحه ۳۴۲

مبارزاتی و عشق به انقلاب اسلامی به خاطر اظهارنظر و انتقاد از عملکرد حاکمیت زندانی و یا از حقوق اجتماعی محروم می‎شوند، اسلام و حکومت دینی به استبداد و تجاوز به حقوق ملی متهم می‎شود.

جواب 2: همان گونه که گفته شد نباید کارهای خلافی را که به نام اسلام از ناحیه متصدیان امور انجام می‎شود به حساب اسلام و حکومت اسلامی گذاشت بلکه لازم است تفکر و گفتار و رفتار خود را با کتاب و سنت و معیارهای اصیل اسلامی منطبق نماییم.

[ ولایت فقیه را با نفی حقوق ملت استبدادی جلوه دادند]

جواب 3: آری ولایت فقیه با تلاش و فعالیت اینجانب و مرحوم شهید بهشتی و چندتن دیگر از خبرگان در قانون اساسی گنجانده شد.

زیرا اصل ولایت فقیه به طور اجمال و نیز ضرورت آن به معنای صحیح و معقول از مسائل اساسی فقه اسلامی بود و عقل و کتاب و سنت بر صحت آن دلالت می‎کرد. ولی معرفی های اغراق آمیز نسبت به آن و مطلق نگری و استفاده های ناصحیح و بیجا از آن و عدم توجه به سایر اصول قانون اساسی و از جمله فصل حقوق ملت آن را به صورت یک نهاد استبدادی نشان داد و موجب بروز تضاد و چالش های فراوان در اداره کشور گردیده و خسران و زیانهایی را به دنبال داشته است.

در این رابطه شما جوانان را به پاسخهایی که اخیرا به چند پرسش در تاریخ 13791017 نگاشته ام ارجاع می‎دهم.

ان شاءالله سالم و موفق باشید.

13791022
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب