صفحه ۳۳۹

«39» پاسخ به پرسشهای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

13791022
( بسمه تعالی)

محضر آیت الله العظمی منتظری

با سلام

به عرض می‎رساند سؤالات و شبهات زیادی اذهان جوانان و دانشجویان جامعه ما را به خود مشغول کرده و یکی از این سؤالات که زمینه ساز تزلزل ایمان مذهبی بسیاری شده، مرز بین ماهیت دین و دین حکومتی که توجیه گر قدرت و تطهیر کننده اعمال کارگزاران می‎باشد، است.

جنابعالی تجربه تلخ سالها زندان، شکنجه و تبعید در رژیم گذشته را و حکومتی که خود یکی از بنیانگذاران آن بوده، دارید. و با امور حکومتی طی سالهای قائم مقام رهبری آشنا می‎باشید و به سبب اعتراض به عملکرد کارگزارانی که حقوق مردم را نادیده می‎انگاشتند از قائم مقامی برکنار و از حقوق اساسی محروم شدید. طی یازده سال مقاومت در مقابل تمامیت خواهان و تحمل هرگونه محرومیت و زندان خویش و دوستانتان دست از دفاع از اسلام و حقوق مردم برنداشتید.

با توجه به این پیشینه، تجارب گرانبهایی در این راه سخت و پرفراز و نشیب کسب نموده، لذا ضروری است این تجارب گران قیمت به نسل جویای حقیقت، صداقت، حریت و مردانگی و... منتقل شود.

همان گونه که مستحضر هستید عملکرد و سیاست های طی سالهای گذشته به نام دین انجام شده است. در یک بررسی اجمالی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوق فردی جامعه ایران طی سالهای اخیر، این نتیجه به دست می‎آید که این عملکردها مبتنی بر این فرضیه بوده است "حفظ قدرت به هر قیمتی مجاز است". در راستای اثبات این فرضیه منافع ملی، منابع انسانی، مادی و تقسیم بودجه کشور بین خودیها و به قتل رساندن مخالفین و زندانی کردن منتقدین و تبدیل شدن حقوق اساسی و طبیعی انسانها به مزاحی و نیز عملکرد قوه قضائیه نیازی به بیان ندارد.

همه این اعمال به اسم دین صورت گرفته است و مناصب عالی از رهبری تا قوای سه گانه در دست روحانیون می‎باشد و قانون اساسی نیز عصاره دین معرفی می‎شود. پس موفقیت و ناکامی ها در کارنامه دین ثبت خواهد شد.

ناوبری کتاب