صفحه ۳۳۸

پاسخ پرسش 9:

اینجانب از جریان مورد سؤال بی اطلاعم.

پاسخ پرسش 10:

متأسفانه در اثر عملکرد منفی بسیاری از متصدیان امور از آغاز انقلاب تاکنون و ندانم کاری ها و سوءمدیریت های آنان چنین قضاوتی در بین بسیاری از مردم وجود دارد. و تذکرات خیرخواهانه اینجانب هم در طول سالهای گذشته ناشی از احساس همین واقعیت بود. به ویژه اینکه بسیاری از کارهای خلاف به نام اسلام و دین انجام می‎شود و طبعا موجب دوری نسل جوان از دین می‎گردد. ولی در عین حال مقایسه کارهای این زمان با کارهای زمان شاه مقایسه درستی نیست.

ان شاءالله سالم و موفق باشید.

13791017
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب