صفحه ۳۳۷

[ عدم تحریف در قرآن ]

پاسخ پرسش 7:

اینکه کلمات یا جملاتی غیر از قرآن اضافه شده باشد برخلاف اجماع و ضرورت شیعه و سنی است، آری از برخی از اخبار فریقین استفاده می‎شود کلمات یا جملاتی از قرآن اسقاط شده ولی اکثریت قاطع علما و دانشمندان فریقین با این نظریه نیز مخالفند و ادله محکمی برای عدم وقوع تحریف و کم یا زیادشدن در قرآن اقامه نموده اند که باید به کتب تفاسیر در این رابطه مراجعه نمود.

و آیه شریفه: (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون) به تحقیق که ما قرآن را نازل کردیم و ما حافظ آن می‎باشیم، بهترین گواه بر بطلان تحریف و تغییر است. آری بسا جملاتی در شرح یا تطبیق برخی از آیات قرآنی از رسول خدا(ص) یا ائمه (ع) و یا برخی از صحابه نقل شده که متأخرین گمان کرده اند جزء قرآن می‎باشد.

[ سن بلوغ دختر]

پاسخ پرسش 8:

بنابر مشهور نزد فقهای شیعه سن بلوغ دختر تمام شدن نه سال قمری است و بر این امر اخبار معتبره وارده از اهل بیت (ع) دلالت دارد، و برحسب تاریخ معتبر ازدواج رسول خدا(ص) با عایشه و ازدواج حضرت امیر با حضرت زهرا8 چنین بوده است. و نوعا رشد و تمایل جنسی در دختران پیش از پسران پدید می‎آید. و در عربستان نوعا دختران در نه سالگی دارای رشد جسمی و روحی بودند، و در غیر مناطق گرمسیر نیز بسیار این امر مشاهده می‎شود به ویژه با وضع تمدن امروز.

ولی اگر فرضا دختر دارای رشد و تشخیص نبوده و ازدواج به مصلحت او نباشد جائز نیست و لازم است از آن جلوگیری شود. برای تفصیل مسأله می‎توان به کتاب حجر از کتاب جواهر، مجلد 26، ص 38 مراجعه نمود.

ناوبری کتاب