صفحه ۳۳۵

و هیچ قدرتی حق ندارد این حق مشروع را از آنان سلب نماید. مردم در طلب اصلاحات، هدفی جز نیل به همان اهداف اولیه انقلاب ندارند، اصلاح نظام به معنای تغییر کلی و مقابله با نظام اسلامی نیست، بلکه به معنای رفع نقیصه ها و تضادها و جلوگیری از انحرافاتی است که در تجربه بیست ساله در اثر سوءمدیریت ها و خودمحوری ها حاصل شده است.

بسیاری از آقایان و متصدیان، نظام اسلامی را که مردم به آن رأی دادند با اشخاص مساوی پنداشته و خودشان را تجسم کامل نظام و اسلام و ارزشها می‎پندارند، و مخالفت با اشخاص را مخالفت با اسلام قلمداد می‎کنند؛ و این است منشاء بسیاری از اشتباهات و ستیزه جویی ها و تکفیر و تفسیق های ناروا و برخوردهای تندی که با منتقدین اصلاح طلب انجام می‎شود.

[ آزادی خواهی اتهام اصلی زندانیان سیاسی مطبوعاتی ]

پاسخ پرسش 4:

اتهام اصلی آقایان باقی و گنجی و سحابی و سایر آزادی خواهان زندانی، همان آزادی خواهی مشروع است. کنفرانس برلین و سایر اتهامات وارده بهانه است. امروز روش حاکمیت به جایی رسیده است که کوچکترین انتقاد و آزادی قلم و بیان را هرچند دوستانه و سازنده باشد تحمل نمی کند، و منتقدان و صاحب نظران مستقل و آزادی خواه را با اتهامات ناروا روانه زندان می‎کند و یا از حقوق اجتماعی و انسانی محروم می‎سازد؛ در مقابل، گروههای فشار متشکل از افراد خام و تلقین پذیر را آزاد می‎گذارد و آنان را عملا تأیید می‎کند.

[ نسخ و حجیت و جاودانگی قرآن ]

پاسخ پرسش 5:

قرآن کریم علاوه بر داشتن رهنمودهایی در رابطه با جهان بینی و خلقت عالم هستی، و مبدأ و معاد و دنیا و آخرت، و خلقت انسان، جن و ملائکه و بیان احکام و دستورات کلی مربوط به زندگی فردی و اجتماعی انسانها، و ارائه ارزشهای اخلاقی و

ناوبری کتاب