صفحه ۳۳۱

«38» پاسخ به پرسشهای ارسال شده

13791017

جناب منتظری

با درود فراوان و مهر بسیار

1 - آیا شما همچنان معتقدید که در ایران باید نظام ولایت فقیه باشد؟

2 - نظر شما درباره جمهوری بدون دخالت دین چیست ؟

3 - آیا آقای خاتمی به وعده ها و تعهدات خود عمل نموده است ؟

4 - آیا اصل زندانی نمودن آقایان باقی و گنجی به خاطر حمایت از شما بوده است و کنفرانس برلین بهانه است ؟

5 - آیا تمام قرآن قابل قانون گذاری هست یا بخشی از آیات نسخ شده است ؟

6 - اگر قرآن کلام و وحی خداست چرا کلمات پارسی و غیره در آن به کار رفته است و با اینکه زبان عرب جامع است چرا به جای کلمات غیر عربی از واژه های عربی استفاده نشده است ؟

7 - آیا چنانچه سیوطی نوشته است برخی از گفته های اصحاب وارد قرآن شده است با واژه های خودشان؛ سلمان فارسی کلمات فارسی، بلال حبشی کلمات حبشی، صهیب رومی کلمات رومی و الی آخر؟

8 - نظر شما درباره ازدواج بچه های 9 ساله که مجلس تصویب کرد چیست ؟

9 - خوانندگان زمان شاه با مدیریت فرزندان آقای... در خارج کنسرت می‎گذارند. نظر شما درباره این کنسرتهای سیاسی - مالی خانواده... در خارج که در داخل ممنوع است و یادگار زمان محمدرضاشاه است چیست ؟

10 - با این کارها خود نظام هم حرفهای مردم را تأیید می‎کند که در زمان شاه خیلی چیزها بهتر از امروز بوده است نظر شما چیست ؟ آیا نفی کامل دیروز یا نه ؟

با سپاس از پاسخی که خواهید فرمود.

دکتر ح - ع - پاریس

ناوبری کتاب