صفحه ۳۲۷

4 - در خاتمه به آقایان متصدیان بازداشتها و محاکمات سیاسی جنجالی که متأسفانه رو به تزاید است و هر روز نسبت به افراد شناخته شده مخلص اسلام و انقلاب به بهانه دفاع از اسلام و انقلاب و امنیت و حیثیت نظام انجام می‎شود، دوستانه تذکر می‎دهم که هرچند آقایان مردم را عوام می‎پندارند ولی چنین نیست. مردم به خوبی تشخیص می‎دهند که این قبیل محاکمات، صرفا سیاسی و فرمایشی است و با هدف خوش آیند برخی مسؤولین و تقویت قدرت آنان و شکستن مخالفین سیاسی شان انجام می‎شود؛ در صورتی که این قبیل محاکمات نتیجه ای را جز بردن آبروی اسلام و کشور و خودشان در جهان و جدایی ملت از دولت و تضعیف قدرتها و ظلم به بندگان خدا و خانواده ها در پی نخواهد داشت، همان گونه که در رژیم سابق هم نتیجه نداشت.

ما در اسلام محاکمه سیاسی محض نداریم. شما در مدت حکومت رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) بلکه در زمان خلفای صدر اسلام نیز یک مورد محاکمه سیاسی از این قبیل را نخواهید یافت. آنان تحمل شنیدن حرف مخالف را داشتند و با مردم مشورت می‎نمودند. بجاست آقایان به جای این قبیل برخوردها و محاکمات جنجالی ملت را در مسائل سیاسی به حساب آورند و با آنان قیم گونه عمل نکنند. چنین نیست که چند نفر در کشور عقل کل باشند و دیگران هیچ و محجور.

مردم بیدار ما می‎پرسند این چه دستگاه قضایی اسلامی است که از یک سو مسأله مهم قتلهای زنجیره ای و تهاجمات وحشیانه به دانشگاهها و دانشجویان و شخصیت های علمی و اسلامی و اجتماعات و سخنرانیها را نادیده می‎گیرد و از رسیدگی عادلانه و بی طرفانه نسبت به آنها طفره می‎رود، و عاملین و آمرین قتلها و رجاله های مهاجم قانون شکن را آزاد می‎گذارد، و از سوی دیگر متفکرین آزاداندیش و افراد مخلص نسبت به اسلام و انقلاب را به بهانه های واهی بازداشت و برخلاف قانون محاکمه و محکوم به زندانهای طویل المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی می‎کند؟! در حالی که اندیشه و عقیده و اظهارنظر صرف قابل محاکمه و مجازات نیست. ان شاءالله موفق باشید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

1379820 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب