صفحه ۳۲۳

چرخ اقتصاد آنان با نفت و انرژی کشورهای اسلامی در حرکت است ولی کمکهای خویش را به کشور غاصب اسرائیل سرازیر می‎نمایند و کشورهای عربی با این همه قدرت اقتصادی که در دست دارند هیچ امتیازی به نفع اسلام و ملت فلسطین کسب نمی کنند.

امروز یک جناح سیاسی تندرو در اسرائیل با ایجاد صحنه هایی تحریک آمیز آتش جنگ و خونریزی را شعله ور ساخته و بحران جدیدی در منطقه ایجاد نموده است، احزاب و جناحهای معتدل نباید اجازه دهند یک اقلیت انحصارطلب و متعصب صهیونیست که اکثر یهودیان مذهبی نیز با روش آنان مخالف اند این چنین منطقه را به بحران کشیده و تظاهرات حق جویانه مسلمانان را در شهرهای مختلف به خاک و خون بکشند. ادامه اوضاع خشونت بار کنونی نه به مصلحت ملتهای منطقه و نه به مصلحت صلح جهانی است.

قرآن کریم در حدود هزار و چهارصد سال قبل اوضاع تندروان ملت یهود را که دارای روحیه انحصارطلبی و نژادپرستی و تجاوز به حقوق دیگران بودند در سوره اعراف این گونه پیش گویی نموده است:

(واذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب، ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم) به یاد آور هنگامی را که پروردگار تو اعلام نمود که به طور حتم خدا بر می‎انگیزاند علیه آنان تا روز قیامت کسانی را که آنان را در فشار و عذاب قرار می‎دهند خداوند هم به سرعت عقاب می‎کند و هم به جای خود بخشنده و مهربان است.

اگر ملت یهود می‎خواهد در رفاه و سلامت و صلح زندگی نماید باید کاری کند تا یک اقلیت صهیونیست از تجاوزات و قدرت طلبی ها دست برداشته و حقوق دیگران را به آنان برگردانند.

رهبران فلسطینی نیز به این نکته توجه نمایند که حقوق ملت فلسطین نباید قربانی اختلاف مشی آنان و دعوای تندروی و کندروی و یا چپ و راست گردد؛ آنچه ملاک مشروعیت و مقبولیت آنان است همانا تلاش در راه احقاق حقوق ملت فلسطین و نجات آنان می‎باشد، و همه باید در صف واحد در این راه گام بردارند؛ توکل ملت

ناوبری کتاب