صفحه ۳۲۱

«35» پیام به مناسبت شروع مجدد انتفاضه فلسطین

1379730
( بسم الله الرحمن الرحیم)

بیش از بیست روز است که قدس شریف و سرزمین فلسطین شاهد صحنه هایی خونین است، بیش از بیست روز است که تظاهرات مظلومانه و حق طلبانه ملت فلسطین توسط ارتش اسرائیل غاصب به خاک و خون کشیده شده و حتی به زنان و کودکان نیز رحم نمی شود و تاکنون متجاوز از یکصد شهید و هزاران مجروح به جای گذاشته است.

ملت مظلوم فلسطین چیزی جز رسیدن به حقوق مشروع و از دست رفته خویش نمی خواهد. با اینکه بیش از نود درصد اراضی و سرزمین فلسطین متعلق به مسلمانان و مسیحیان منطقه بود با زور و خشونت و حمایت ابرقدرتها آنان از اراضی خویش رانده و آواره شدند، و دولت غاصب و دست نشانده اسرائیل در سرزمین آنان با جمع آوری تعدادی صهیونیست از کشورهای مختلف جهان بنا نهاده شد، و هر روز به بهانه های واهی بر یورش و دست اندازیهای خود بر ملت فلسطین و کشورهای مجاور عرب افزود.

از آن روز تاکنون ملت فلسطین با دست خالی به مبارزه و جهاد جهت بازگشت به سرزمین و خانه و کاشانه خویش و احقاق حقوق از دست رفته خود ادامه داده است. از روز نخست این اسرائیل بود که زمینه خشونت و خونریزی را فراهم نمود؛ اگر سرزمین فلسطین غصب نمی شد هرگز آنان دست به جهاد و مبارزه نمی زدند و ساکنین اراضی اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی مانند گذشته با صلح و صفا در کنار هم زندگی می‎کردند. امروز نیز با اعمال سیاست های محافظه کارانه و آمد و شدهای سیاسی و مذاکرات دیپلماسی بی روح بدون توجه به علت و ریشه اصلی بحران

ناوبری کتاب